02 november 2016Financiering, VVT Nieuws

Sociale Verzekeringsbank gaat strenger controleren

Op 1 november 2016 is de coulanceregeling voor het persoonsgebonden budget beëindigd. De SVB controleert weer strenger op de ingediende zorgovereenkomsten en declaraties. Deze strengere controle hoort bij de afspraken die staatssecretaris Van Rijn voor de zomer met de Tweede Kamer heeft gemaakt. De SVB heeft een aparte website ingericht voor zorgverleners en zorgaanbieders. In dit bericht vindt u de relevante links naar deze website.

Algemene informatie voor zorgverleners en zorgaanbieders

 

Meer informatie over de controlepunten van de SVB ten aanzien van de zorgovereenkomsten

 

De declaraties en facturen moeten vanaf 1 november ook aan alle regels voldoen

1-DSC_0443