13 juni 2016Financiering, VVT Nieuws

Voorstel Van Rijn wijziging Regeling Palliatieve Terminale Zorg

De Regeling palliatieve terminale zorg (Rptz) regelt instellingssubsidies, die op aanvraag kunnen worden verstrekt aan hospices/bijna-thuis huizen en netwerken palliatieve zorg. In 2007 werd een start gemaakt met de regeling. Staatssecretaris van Rijn (VWS) heeft de Tweede Kamer nu een evaluatie van de regeling gestuurd, waarbij hij ook aankondigt een nieuwe subsidieregeling op te stellen voor de periode na 2017. Ook ActiZ heeft geparticipeerd in dit onderzoek.

Huidige regeling
De huidige Regeling palliatieve terminale zorg bestaat uit twee onderdelen. Het grootste onderdeel (ruim € 15 miljoen) is bestemd voor het stimuleren van vrijwillige palliatieve zorg, via een tegemoetkoming voor de coördinatiekosten van vrijwilligers en voor exploitatie en huisvestingskosten van bijna-thuis huizen. Een kleiner deel van de regeling (bijna € 3,5 miljoen) is bedoeld voor het coördineren van de netwerken palliatieve zorg.

Wijzigingen in de regeling
Op hoofdlijnen zal Van Rijn het advies overnemen om de huidige wijze van financieren voort te zetten. Een nieuwe subsidieregeling, die zich richt op het ondersteunen van de inzet, coördinatie en deskundigheidsbevordering van vrijwillige palliatieve zorg, zal van Rijn opstellen voor de periode na 2017. Op 8 juni heeft staatssecretaris Van Rijn zijn voorstel voor de wijziging van de Regeling Palliatieve Terminale Zorg op  naar de Tweede Kamer gestuurd. Als het voorstel wordt goedgekeurd wordt de gehele regeling in de Staatscourant gepubliceerd.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • De ophoging van het totale beschikbare bedrag per jaar.
  • De mogelijkheid om ook de inzet van vrijwilligers in de intramurale zorg mogelijk te maken (de kleine groep Wtzi–toegelaten hospices die geen deel uitmaken van een grotere organisatie kunnen nu ook direct gebruik maken van de regeling, overige Wtzi toegelaten hospices kunnen dit indirect).
  • Het verschil in tarieven tussen bijna-thuis-huizen en high care hospices wordt minder groot, terwijl het maximale bedrag van beide soorten voorzieningen verhoogt ten opzichte van 2016.

 

 

1-DSC_0443-001

Veronique Tubée