01 december 2015Financiering

Rechter verbiedt debiteurenopslag bij rentederivaat

De rechtbank Amsterdam heeft uitspraak gedaan in een geschil tussen een zorgaanbieder en een bank over verhoging van de debiteurenopslag bij een rentederivaat.

 

De rechtbank overweegt dat de bank weliswaar contractueel bevoegd was om de opslag te verhogen, maar dat het in dit geval onaanvaardbaar is dat zij daartoe is overgegaan. Belangrijk argument is dat de bank haar zorgplicht heeft geschonden door vooraf onvoldoende duidelijk te waarschuwen dat het afsluiten van een rentederivaat geen afbreuk zou doen aan het recht van de bank om de opslag jaarlijks aan te passen.

 

ActiZ adviseert leden die een vergelijkbare situatie hebben, zich juridisch te laten adviseren of deze uitspraak ook voor hen houvast biedt in de onderhandeling met de bank.

 

De uitspraak geeft aan dat de bank wel bevoegd is deze opslag toe te passen, wijst ook een beroep op dwaling af, maar vindt wel dat de bank in haar zorgplicht is tekortgeschoten, mede gelet op de duidelijke documentatie waaruit blijkt dat de zorgaanbieder het risico van rentestijgingen wilde elimineren en in ieder geval onder een bepaald niveau wilde houden. Argumenten hebben verder nog betrekking op niet-professioneel versus professionele partij, de bank in de rol als adviseur, onderzoeksplicht met betrekking tot de kennis en ervaring bij de zorgaanbieder als semi-overheidsinstelling en de ongelijke machtsverhouding.