23 februari 2016Financiering

VNG en BZK pleiten voor pragmatische aanpak financiƫle verantwoording Wmo en Jeugdwet 2015

Zowel de VNG als het ministerie van BZK hebben recent een brief gestuurd over de financiële verantwoording Wmo/ Jeugdwet 2015. Beide brieven bieden steun aan zorgaanbieders om richting gemeenten en accountants te pleiten voor een pragmatische aanpak.

 

De VNG kan zich daarbij goed voorstellen dat de gemeenten de doorwerking van onzekerheid vanwege de transitie in het oordeel van de accountant bij de gemeenterekening voor lief nemen. Aangegeven wordt dat dit ook geen gevolgen heeft voor het provinciaal toezicht op de gemeente.

 

De brieven liggen in het verlengde van eerdere communicatie vanuit de branches en de accountantsorganisatie.

 

VNG-ledenbrief

De VNG-ledenbrief schetst  in de brief aan het college en de raad dat er grofweg drie opties zijn:

  • Afrekening o.b.v. het geldende contract met lokaal/regionaal controleprotocol
  • Afrekening met het landelijk algemeen iZA format en controleprotocol als onderlegger
  • Afrekening o.b.v. andere informatie

Daarbij geeft de VNG aan dat de eerste optie veelal niet haalbaar zal zijn voor aanbieders, ook door capaciteitsgebrek bij zorgaccountants. De tweede optie is daarvoor een goed alternatief, zij het dat het voor de gemeente minder zekerheid biedt indien de gemeente de resterende onzekerheid niet met aanvullende controlewerkzaamheden in de eigen administratie op kan vangen. Wel biedt het een goede basis om ‘finaal af te rekenen’.

Ook de laatste optie kan (indien optie twee niet haalbaar is) goed werken en richt zich op een finale afrekening op basis van andere informatie-uitwisseling.

 

De VNG merkt daarbij tevens op dat in gemeenten waar de raad doorgaans relatief vroeg over de jaarrekening vergadert, er mogelijk een nadere afweging moet plaatsvinden over het tijdpad.

 

Brief ministerie van BZK

Ook de brief van het ministerie van BZK onderschrijft de noodzaak van passende en realistische oplossingen, bijvoorbeeld om in het kader van de transitie meer coulant om te gaan met het vaststellen van de rechtmatigheid van de uitgaven.  

 

 

 

1-DSC_0066-001