01 februari 2016Financiering

Controleprotocol Wlz 2015 gepubliceerd

De NZa heeft het controleprotocol Wlz 2015 gepubliceerd. Daarin is de passage rond ‘feitelijke levering van zorg’ aangepast. Afgelopen jaar heeft ActiZ diverse keren overleg gevoerd met de NZa en NBA over de problemen die hiermee samenhangen. ActiZ gaat er vanuit dat de huidige formuleringen hierin geen problemen meer zullen geven.

Het controleprotocol vindt u hier.

Feitelijke levering van zorg
In de controle over 2014 leidde het controleprotocol bij diverse leden tot een verklaring met beperking op de productie met betrekking tot thuiszorg die geleverd werd volgens het principe van planning=realisatie. De tekst leidde tot het beeld dat P=R een zwakke afgeleide was van een minutenregistratie en daarmee minder zuiver, waardoor accountants onzekerheid moesten constateren. Bij de jaarrekening werd de beperking (vanwege tussentijdse extra controles) weer ingetrokken, maar de eerdere verklaring met beperking leidde soms tot extra materiële controles door het zorgkantoor.

Om deze problematiek voor de toekomst te voorkomen is diverse malen overleg gevoerd met de NZa over tekstuele aanpassingen van het controleprotocol Wlz 2015. Hoewel grote delen van de zorg thuis inmiddels overgegaan zijn naar de Zvw, blijft het van toepassing op modulaire zorg. Bovendien vindt ActiZ dat wat VWS in haar beleid honoreert, ook echt mogelijk gemaakt moet worden. Ook gaat het om eenduidige principes voor de controle over de domeinen heen.

De tekst voor de intramurale zorg is eveneens aangepast; ActiZ ontving ook hierover signalen dat accountantscontroles rond feitelijke levering leidde tot ‘bijzondere’ controles op zorgplannen. 

ActiZ hoopt dat er hiermee geen problemen meer voordoen bij de controle op de productie van de Wlz zorg. Mocht u niettemin voorbeelden hebben of vragen of controles redelijk/passend zijn dan kunt u terecht bij Lenard Markus: l.markus@actiz.nl of Marc van Eck: m.van.eck@actiz.nl

 

1-DSC_0862
1-DSC_0066-001