18 februari 2016Financiering

Accountants roepen op tot realistische aanpak verantwoording en controle Wmo en Jeugdwet

De NBA, de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, heeft in een brief gemeenten en zorgaanbieders opgeroepen de verantwoording en controle Wmo en Jeugdwet pragmatisch op te pakken. Daarbij is hun voorkeur om te komen tot een ‘finale afrekening’, omdat in ieder geval zekerheid ontstaat over de getrouwheid van de zorg-in-natura-bestedingen.

 

Handreiking ter nadere toelichting

In de brief van de NBA staat ook dat indien gemeenten vasthouden aan oorspronkelijke afspraken er een situatie ontstaat die onuitvoerbaar is binnen de huidige tijdlijnen voor de jaarrekening. De complexiteit en diversiteit van de contracten maakt het ook onmogelijk voor accountants de controles tijdig uit te voeren, nog afgezien van de kosten die daarmee gepaard gaan voor zorgaanbieders. Tegelijk hebben gemeenten wel de nodige informatie van zorgaanbieders nodig om hun jaarrekening zo getrouw mogelijk op te kunnen stellen. Het advies is daarom om te komen tot ‘finale afrekening’ ter vervangen van de bestaande contractafspraken.

De handreiking ‘finale afrekening is eveneens verschenen en biedt een nadere toelichting op deze oplossingsrichting.

 

Landelijk iZA protocol

Het landelijk algemeen iZA protocol kan daarbij ondersteunend werken, niet alleen als format voor het aanleveren van de productieverantwoording aan gemeenten, maar ook omdat met een accountantscontrole op de totale productie van de zorgaanbieder toch een kwaliteitsoordeel over de bedrijfsvoering van de aanbieder meegegeven wordt aan de gemeenten.

Voor veel landelijke en (boven)regionale zorgaanbieders is dit ook de enig werkbare optie. Daarbij constateert ActiZ ook dat voor veel van deze aanbieders de ‘finale afrekening’ niet altijd meer kan plaatsvinden vóór het opstellen van de jaarrekening. De productieverantwoording met controle op basis van het iZA protocol biedt in deze situatie houvast om de jaarrekening zo goed mogelijk op te stellen en eventuele onzekerheden onderbouwd te schatten en te waarderen.

 

1-DSC_0066-001