02 januari 2018Financiering

Controleprotocollen Wlz 2017 en 2018 gepubliceerd

De NZa heeft recent de controleprotocollen Wlz 2017 en 2018 gepubliceerd. Inhoudelijk is er niet veel gewijzigd ten opzichte van 2016. Wel is het betrouwbaarheidspercentage en nauwkeurigheidspercentage van toepassing op de optelsom van zorgproductie en kapitaallasten/overige onderdelen. Voor 2018 zijn de kapitaallasten opgenomen bij de zorgproductie, waarmee het protocol ingekort kon worden.

In het kader van vermindering van administratieve lasten wordt nog nagedacht over verdere vereenvoudiging of afschaffing van het controleprotocol.

De circulaire en protocollen zijn hier te vinden.

1-DSC_0066-001