Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Klik dan hier voor de webversie.

5 dec 2016 Hoe zit het met die 2 miljoen?
Jeugd voorlopig 640px
Hoe zit het met die 2 miljoen?

De afgelopen weken is er in de media veel aandacht geweest voor het Rijksvaccinatieprogramma. Gesproken wordt dat er een bedrag van 2 miljoen beschikbaar komt voor extra voorlichting en bijscholing. Hoe zit het precies?

Lees verder
Euro - vierkant
Uitnodiging: Durf het te zien en kom in actie

Vanuit deze insteek organiseren LOC Zeggenschap in Zorg en ActiZ Jeugd op dinsdag 13 december van 14.00 - 16.30 uur een inspiratiemiddag voor professionals en cliënten.

Lees verder
kindermishandeling
Uitreiking dr. A.J. Swaakprijs aan dr. Frans Pijpers

Op 18 november 2016 is de dr. A.J. Swaakprijs uitgereikt aan Frans Pijpers voor zijn werk en inzet voor de gezonde ontwikkeling van het kind, en zijn speciale aandacht daarin voor schoolgezondheidsbeleid en gezondheidsbevordering.

Lees verder
AJ Swaakprijs
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_004
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_005
BEROEPSINHOUD JEUGDGEZONDHEIDSZORG

Oproep: deelnemers gevraagd voor knelpuntenanalyses

In januari 2017 zal in opdracht van ZonMw gestart worden met het doorlopen van drie knelpuntenanalyses, ter voorbereiding op de ontwikkeling van nieuwe of herziene JGZ-richtlijnen: Astma, Houding en beweging en Relatie ouder/kind.
Lees verder

 

Uitbreiding hielprikscreening met alfa- en bèta-thalassemie

Met ingang van 1 januari 2017 zullen de aandoeningen alfa-thalassemie en bèta-thalassemie worden toegevoegd aan de neonatale hielprikscreening; dit zijn nu nevenbevindingen bij de hielprik.
Lees verder

 

Onderzoek nieuwe ogentest

In de gemeente Den Haag is een paar maanden geleden een onderzoek gestart naar een nieuwe methode om oogafwijkingen op te sporen. Dit onderzoek wordt samen met TNO uitgevoerd.
Lees verder

 

Rapport Rijksvaccinatieprogramma 2015-2016

Het RIVM rapport 'The National Immunisation Programme in the Netherlands: surveillance and developments in 2015-2016' informeert over de effectiviteit en de veiligheid van de vaccinaties en vaccinonderzoeken van afgelopen jaar.

Lees verder

 

Richtlijn Uitvoering RVP 2017 vastgesteld

Nu de uitvoering van het RVP per 2018 de verantwoordelijkheid wordt van gemeenten is een nieuwe professionele richtlijn Uitvoering RVP ontwikkeld en geautoriseerd door de betrokken professionals en de brancheorganisaties, waaronder ActiZ Jeugd.
Lees verder

 

Vier generaties en hun ervaringen op het consultatiebureau

In beeld gebracht zijn vier generaties die het consultatiebureau in Den Haag hebben bezocht en nog bezoeken. Het filmpje geeft een mooi tijdsbeeld van de ontwikkelingen in de JGZ en er spreekt waardering uit voor de ondersteuning door Jong Florence.
Lees verder

 

NCJ Werkconferentie schoolverzuim

Schoolverzuim is een groeiend maatschappelijk probleem. De JGZ heeft met haar Preventieagenda de ambitie om deze maatschappelijke epidemie aan te pakken. In dit kader organiseerde het NCJ op 17 november de Werkconferentie tegen Schoolverzuim.
Lees verder

 

Jeugdarts Marie-José Theunissen promoveert op onderzoek naar vroegtijdige schooluitval

Op woensdag 16 november promoveerde jeugdarts Marie-José Theunissen op haar proefschrift ‘Stay in or drop out. The pathways to school dropout from a public health perspective’. Zowel op de toogdag ziekteverzuim van het NCJ als op de wetenschappelijke dag van de AJN heeft zij haar bevindingen gepresenteerd.
Lees verder

 

Nieuwsbrief digitale uitwisseling JGZ

In de nieuwsbrief van november 2016 een terugblik op de gehouden bijeenkomst in september en een overzicht over de stand van zaken.
Lees verder

 

Filmpje voorkomen voorkeurshouding

Groter worden heeft weer een filmpje gemaakt. Dit keer met voorlichting over het voorkomen van een voorkeurhouding bij de baby.
Lees verder

 

Nieuwe e-learning Signaleren postpartum depressie

Met de nieuwe e-learning 'Signaleren postpartum depressie' wil het Trimbos-instituut de preventie van depressie door zorgverleners in de pre- en postnatale setting verbeteren.
Lees verder

BREDE JEUGDSECTOR

Samenwerken in de wijk

Eén huishouden, één plan, één regisseur: dat is het uitgangspunt van de integrale benadering van veel wijkteams. Hiervoor zijn wel korte lijnen, snelle afstemming en uitwisseling van expertise tussen diverse hulpverleners noodzakelijk, óók buiten het wijkteam. In de praktijk blijkt dat makkelijker gezegd dan gedaan.
Lees verder

 

Kind met depressieve ouder heeft hoog risico op depressie

Kinderen met een ouder met een depressie of angststoornis hebben een hoog risico zelf depressief te worden of een angststoornis te krijgen. Dat blijkt uit onderzoek van promovendus Petra Havinga van het UMCG.
Lees verder

 

Databank met alle richtlijnen in de jeugdsector

In de nieuwe databank Richtlijnen van het Nederlands Jeugdinstituut zijn meer dan 100 vakinhoudelijke veldnormen van de verschillende beroepsgroepen verzameld en toegankelijk gemaakt voor de jeugdsector.
Lees verder

UIT ACTIZ NIEUWS

Overeenkomst tussen ActiZ en overige Cao-partijen definitief

Op 14 oktober 2016 is een onderhandelaarsakkoord gesloten tussen ActiZ, BTN, CNV en NU'91. FBZ heeft dit akkoord als een eindbod van de werkgevers bij haar achterban neergelegd.
Lees verder (alleen voor leden)

BIJEENKOMSTEN

Congres Veilig Verder

08-12-2016

LECK-congres

09-12-2016

Congres Vroegsignalering 2017

16-02-2017

Congres Jeugd in Onderzoek 2017

13-03-2017

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_010