Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Klik dan hier voor de webversie.

 
 

11 sep 2019

 

Special Duurzaamheid

ActiZ LinkedIn ActiZ Youtube kanaal ActiZ Youtube kanaal ActiZ Youtube kanaal
 
header-duurzaamheid-tekst
 

Duurzame zorg is toekomstbestendige zorg

VOORWOORD | Hans Groenendijk: "Duurzaamheid is een thema dat de komende jaren steeds belangrijker wordt. Ook voor zorgorganisaties. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de zorgsector in 2050 klimaatneutraal is. ActiZ heeft daarom de Green Deal Zorg 2.0 mede ondertekend en helpt leden bij het duurzamer maken van de organisatie."

Hans Groenendijk

 

Handreiking routekaarten duurzaamheid gereed

Hoe worden zorgorganisaties duurzamer? Een handreiking van ActiZ, VGN, GGZ Nederland en het Milieuplatform Zorgsector (MPZ) helpt zorgorganisaties hierbij. De handreiking ondersteunt organisaties bij het maken van hun eigen ‘routekaart duurzaamheid’. Onderdeel van de handreiking is een tool om de effecten van duurzaamheidsbeleid inzichtelijk te maken.

routekaart - Copy

 

 

Bijeenkomsten routekaarten duurzaamheid

Op 6, 13 en 25 november organiseren ActiZ, GGZ Nederland en VGN bijeenkomsten waar leden meer leren over de routekaarten duurzaamheid. Een handreiking en tool helpen zorgorganisaties bij het ontwikkelen van een eigen routekaart duurzaamheid. Maar hoe doe je dat? In bijeenkomsten krijgen organisaties praktisch advies en informatie over de noodzaak van de routekaart. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor vastgoedmanagers en andere betrokkenen bij het vastgoedbeleid, alsmede andere geïnteresseerden.

energie en duurzaamheid zorg ouderenzorg vierkant

 

 

Leden ActiZ starten Platform en Netwerk Duurzaamheid

Zorgorganisaties gaan aan de slag met het duurzamer maken van hun organisaties. Het uitwisselen van kennis en ervaringen is daarbij belangrijk. Leden van ActiZ zijn daarom dit jaar gestart met een Platform Duurzaamheid voor bestuurders van zorgorganisaties en met een Netwerk Coördinatoren Duurzaamheid. Zowel in het platform als in het netwerk is ruimte voor uitbreiding.

Netwerk

 

 

Congres Duurzame Zorg

Het ministerie van VWS organiseert op 10 oktober het congres Duurzame Zorg - Green Deal Zorg 2.0. Naast een inspirerend plenair deel wordt in themasessies ingezoomd op verschillende ontwik­kelin­gen voor een klimaatneutrale zorgsector in het jaar 2050. Zorgorganisaties kunnen ook de Green Deal 2.0 ondertekenen. Ook is de verkiezing van de Duurzame Zorgprofessional 2019 (meedingen kan nog tot 30 september!).

green deal - Copy

 

 

Laatste nieuws

‘Soms begint het met een kip’
Dubbelinterview met de ActiZ Ambassadeurs duurzaamheid: bestuurders Wilma de Jong (BrabantZorg) en Leo Groenendaal (Pennemes Mennistenerf).
Lees verder

Als organisatie zelf aan de slag met duurzaamheid
Er zijn tal van initiatieven om zorgorganisaties meer duurzaam te maken. ActiZ verzamelt goede voorbeelden, biedt handreikingen en weet wat er verder op stapel staat.
Lees verder

Duurzaam zorgvastgoed: mooie voorbeelden
Duurzaamheid is in de zorg allang geen toekomstmuziek meer. In een artikelenserie zette het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg een aantal lichtende voorbeelden van duurzaam zorgvastgoed in de schijnwerpers.
Lees verder

Sectorale routekaart: op weg naar duurzaam vastgoed in de zorg
Naast routekaarten die elke zorgorganisatie voor de eigen organisatie kan ontwikkelen, is er een sectorale routekaart langdurige zorg.
Lees verder

 

 

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_007
 

 

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_008
 

 

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_009
 

 

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_010