Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Klik dan hier voor de webversie.

 
 

12 jun 2019

 

Special Revalidatie & Herstel

ActiZ LinkedIn ActiZ Youtube kanaal ActiZ Youtube kanaal ActiZ Youtube kanaal
 
RH-banner
 

Onmisbare schakels

VOORWOORD | Op revalidatie en herstel gerichte zorgvormen, zoals eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatiezorg, zijn onmisbare schakels om ouderen en chronisch zieken langer thuis te laten wonen. Deze zorgvormen zijn essentieel in het werken aan de juiste zorg op de juiste plek. Maar schotten en grensvlakken tussen zorgvormen en financieringsstromen belemmeren het werken hieraan. 

ronaldschmidt500

 

Marktdag GRZ - ELV - GZSP Regionale coördinatie

AGENDA | Vrijdag 28 juni organiseren ActiZ, ZN en de NZa gezamenlijk een landelijke marktdag over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale coördinatiefuncties en GRZ, eerstelijnsverblijf en geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen. ActiZ, maar ook zorgverzekeraars, VWS en de NZa zullen u bijpraten over onder andere toekomstige financiering, wet- en regelgeving en mogelijkheden voor innovatie.

Header definitief - Copy

 

 

GRZ groeit en bloeit, kwaliteitsagenda hard nodig

ONDERZOEK | De revalidatiezorg voor kwetsbare ouderen is volop in ontwikkeling en de behoefte aan geriatrische revalidatiezorg (GRZ) neemt toe. Maar een eenduidige landelijke agenda voor het ontwikkelen van kwaliteit binnen de GRZ ontbreekt vooralsnog. Dat blijkt uit onderzoek van Q-consult in opdracht van het ministerie van VWS. ActiZ en Verenso kondigen aan dat ze daarom samen een Kwaliteitsagenda GRZ gaan ontwikkelen.

kwaliteit

 

 

'De experimenteerprestatie ELV is voor ons heel belangrijk'

INTERVIEW | Zorgverkoper Susan Maris vertelt in een interview over de organisatie van de ELV-voorziening bij een zorgaanbieder. Over onder meer spoedopnames, samenwerkingsafspraken en monitoring.

rollator

 

 

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_005

 

 

Laatste nieuws

ActiZ vreest toename administratieve lasten door gefaseerde overheveling subsidieregeling extramurale behandeling

Per 1 januari 2020 kan de zorg geleverd door de specialist ouderengeneeskunde (en de arts verstandelijk gehandicapten) gedeclareerd worden vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). ActiZ is voorstander van het overhevelen van extramurale behandeling en dagbehandeling naar de Zorgverzekeringswet, maar betreurt de gefaseerde aanpak waar nu voor is gekozen.
Lees verder

 

Nieuwe beleidsregel NZa biedt meer experimenteerruimte

Met ingang van 2020 wordt het mogelijk om experimenten te bekostigen waarbij de zorgvormen eerstelijnsverblijf (ELV), geriatrische revalidatiezorg (GRZ) en een gedeelte van geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP) kunnen worden gecombineerd. De NZa maakt hiervoor, op aanwijzing van het ministerie van VWS, een aparte beleidsregel onder de noemer ‘proeftuinen’.
Lees verder

 

Onderzoek tijdelijk verblijf via één ingang

Onderzoeksbureau Significant doet in opdracht van het ministerie van VWS onderzoek naar ‘tijdelijk verblijf voor kwetsbare ouderen via één ingang’. Hiervoor vragen wij uw aandacht. Voor meer informatie en het invullen van de vragenlijst van Significant kunt u hier klikken. 

 

 

 

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_007
 

 

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_008
 

 

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_009
 

 

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_010