14 februari 2018Kwaliteit en opleiding

Hygiƫnerichtlijn uitvoering jeugdgezondheidszorg

De LCHV Hygiënerichtlijn voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg is in december 2017 gepubliceerd. Deze richtlijn is een hulpmiddel om de hygiëne in de jeugdgezondheidszorg vorm te geven. In de eerste plaats is deze richtlijn geschreven voor managers, omdat zij direct verantwoordelijk zijn voor een goede hygiëne binnen hun instelling. Als ondersteuning voor managers zijn kant-en-klare instructies opgenomen voor uitvoerend medewerkers. 

Doel richtlijn

De richtlijn geeft een overzicht van de minimale hygiëne-eisen waar de jeugdgezondheidszorg aan moet voldoen. Zij geeft informatie over richtlijnen ten aanzien van bouw, inrichting en reiniging. Daarnaast staan er richtlijnen in die direct te maken hebben met de hygiënische uitvoering van handelingen zoals dierplaagbeheersing en afvalverwerking.
De jeugdgezondheidszorg is op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht om het infectierisico zo klein mogelijk te maken. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ) controleert of instellingen hieraan voldoen. Daarnaast zijn werkgevers volgens de Arbowet en -regelgeving verplicht om hun medewerkers te beschermen tegen risico’s. 

Realisering richtlijn

Aan het opstellen van de hygiënerichtlijn hebben de volgende GGD’en en organisaties bijgedragen:

 • GGD Fryslân
 • GGD Gelderland-Zuid
 • GGD Hart van Brabant
 • GGD Kennemerland
 • GGD Noord-Limburg
 • GGD Twente
 • GGD regio Utrecht
 • Rivas
 • RIVM
   

Reactie ActiZ Jeugd

ActiZ jeugd is blij met deze specifieke richtlijn voor de jeugdgezondheidszorg. De richtlijn is als pilot document opgesteld en ActiZ Jeugd hoopt dat de organisaties deze richtlijn zullen gebruiken en eventuele opmerkingen aan de optellers door zullen geven via: lchv@rivm.nl.  

Bron: RIVM Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid

Selma van der Harst

Selma van der Harst