Henk Kamp

henkkamp500

Henk Kamp is voorzitter van ActiZ

Wij allen gunnen ouderen die zorg nodig hebben het beste, ook over twintig jaar. Al was het maar omdat we dan misschien zelf in die positie verkeren, of anders wel onze ouders, andere familieleden of vrienden. Ik vraag me echter met groeiende ongerustheid af hóe we dat voor elkaar kunnen krijgen.

Nu al zijn er te weinig professionele medewerkers en mantelzorgers beschikbaar om te doen wat nodig is. Verpleeghuis- en thuiszorgorganisaties worstelen met de vraag hoe de schaarste zo goed mogelijk te verdelen.

Dit probleem lost zich niet vanzelf op. Integendeel: het aantal alleenwonende 65-plussers verdubbelt en het aantal 90-plussers verdrievoudigt zelfs. En ondertussen krimpt de bevolkingsgroep waaruit de onmisbare mantelzorgers afkomstig zijn, met de helft.

Het helpt zeker dat er meer geld beschikbaar is gekomen om medewerkers aan te trekken voor de verpleeghuizen. Het overgrote deel van de zorgbehoevende ouderen wil echter thuis blijven wonen. En ook voor thuiszorgorganisaties geldt dat zij steeds meer moeite hebben om voldoende medewerkers te vinden en te binden.

Als samenleving staan wij voor de uitdaging de zorg voor ouderen opnieuw uit te vinden. Waar eindigt de eigen verantwoordelijkheid? Met welke hulpmiddelen kunnen we de zorgverleners optimaal ondersteunen? Welke woonvoorzieningen vergemakkelijken efficiënte zorgverlening?

Natuurlijk kijken leidinggevenden van zorgorganisaties in de eerste plaats naar zichzelf. Het is aan hen om de arbeidsomstandigheden voor hun medewerkers verder te verbeteren, mantelzorgers te ondersteunen, van elkaar te leren en nieuwe concepten te ontwikkelen. Maar neemt u van mij aan: zij kunnen het niet alleen. De groeiende kloof tussen vraag en aanbod van zorgverleners is een uitdaging die we alleen gezamenlijk het hoofd kunnen bieden.

Daarom doe ik een klemmend beroep op maatschappelijke organisaties en de politiek. U moet weten wat er op ons allen afkomt. Uw creativiteit en uw denk- en daadkracht zijn hard nodig. Nu en nog meer in de komende jaren. Bemoei u alstublieft met de zorg voor onze ouderen!