John Kauffeld

johnkauffeld500

Zorg thuis heeft toekomst

John Kauffeld is Raad van Bestuur van Espria en lid van de Kerngroep Zorg Thuis van ActiZ

Drie weken achtereen aandacht van de landelijke pers voor de wijkverpleging, dat overkomt ons niet iedere maand. Helaas was de berichtgeving niet altijd positief. Een gemiste kans, want de zorgprofessionals die in de wijkzorg werken, verdienen die positieve aandacht wel.

 
Deze blog is op 15 augustus gepubliceerd op de site van Skipr

Ook in het Kwaliteitskader Wijkverpleging dat recentelijk door ActiZ, BTN, V&VN, PFN en ZN bij het Zorginstituut Nederland is ingediend vormt ‘generalistisch waar het kan, specialistisch waar het moet’ de basis. De opbouw van het normenkader laat dit zien. Uitgangspunt is altijd dat ‘de cliënt zorg krijgt van zorgverleners die gekwalificeerd’ zijn en ‘zorg krijgt die veilig is’.

Het laatste hoofdstuk van het Kwaliteitskader Wijkverpleging vormt een routekaart voor de komende periode. Het inzichtelijk kunnen maken van outcome, de gerealiseerde meerwaarde, staat daarbij centraal. In deze beweging staat de wijkverpleging niet alleen; voor de huisartsen- en de ziekenhuiszorg is dit al jarenlang een thema. De onlangs afgesloten hoofdlijnenakkoorden getuigen hiervan.

Nog niet zo lang geleden mocht ik deelnemen aan de ‘Taskforce Zorg Op De Juiste Plek’. De uitkomsten van deze Taskforce gaan nog een stap verder. Gepleit wordt om niet meer te redeneren in termen van eerste, tweede en derde lijn, maar het integrale functioneren van mensen en hun omgeving centraal te stellen. Uit te drukken in de term ‘zorgwaarde voor mensen’. Dat is een rode lijn die naar mijn overtuiging snel verder aan belang zal toenemen de komende tijd.

Ik kom terug bij het begin. Het is fantastisch om bij mensen thuis en in de wijk te kunnen werken en natuurlijk beschik je dan over de juiste papieren en de juiste competenties. Daarover zijn wij het snel eens. Een duurzame inrichting van het zorgstelsel is noodzakelijk willen wij zorg ook in de toekomst voor iedereen toegankelijk en betaalbaar kunnen houden. Goede zorg thuis vormt een belangrijke sleutel voor dit toekomstperspectief. Laten we met deze positieve boodschap onze huidige en toekomstige collega’s, die dagelijks bij mensen thuis over de vloer komen een hart onder de riem steken. Want dat verdienen ze.