Jef Mol

Jef-Mol-4kk

Jef Mol is Directeur Zorg, Wonen en Behandeling bij Zorggroep Elde in Boxtel. Zijn organisatie biedt verpleeghuiszorg, thuiszorg, GRZ, er is een eerstelijnskliniek en een hospice. Mol is daarnaast lid van de Themacommissie Informatisering van ActiZ. Na zijn opleiding verpleegkunde heeft hij gezondheidswetenschappen en bedrijfskunde gestudeerd.

Technologie: visie nodig, maar vooral kwestie van doen!

Voor mij is informatisering cruciaal voor de uitdagingen waarmee de gezondheidszorg geconfronteerd wordt. De groeiende personeelskrapte gaan we niet uitsluitend oplossen met opleiden, werven en zij-instroom. Demografische cijfers laten zien dat het aantal ouderen snel stijgt en het aantal potentiele arbeidskrachten gaat afnemen. Ik vind het ontzettend interessant en nuttig om naar oplossingen te zoeken waarin technologie een belangrijke rol speelt.

Bij het inzetten en nadenken over technologie, moet je oppassen dat je niet alles over een kam scheert. Er zijn veel categorieën: technologie die het leefplezier van de cliënten bevordert, die de eigen regie van de cliënten ondersteunt, toezichthoudende technologie, leefstijl-monitoring, maar ook technologie die ons in staat stelt slimmer te werken en die ons faciliteert om onze werkprocessen beter in te richten.

Waar we zelf binnen Zorggroep Elde mee bezig zijn? We hebben pilots lopen met slimme sensoren in camera’s, we experimenteren met robots zoals Tessa en Zora, we zijn in gesprek over een pilot met incontinentiemateriaal, zodat je bewoners niet op vaste tijden hoeft te verschonen, maar alleen wanneer het nodig is. Ook experimenteren we met het gebruik van een medicijndispenser, niet alleen in de thuiszorg, maar ook in het verpleeghuis. Maar we hebben ook een promotieonderzoek lopen met de TU Delft waarin we pogen een technologische toepassing te creëren die ernstig probleemgedrag bij dementie vermindert.

Een lastig punt vind ik de wildgroei aan allerlei oplossingen. Losse apps, tooltjes, leveranciers die gericht zijn op hun eigen kleine deelgebied. Je moet de professionals, de cliënten en de familie niet overladen met een scala aan toepassingen. Dat zie je nu al in de thuiszorg, waar wijkverpleegkundigen allemaal verschillende medicatie-apps op hun mobiel hebben. Dat kan zo niet doorgaan. In de themacommissie hebben we veel aandacht voor standaarden en landelijke afspraken, om ervoor te zorgen dat het wel allemaal werkbaar blijft en we systemen ontwikkelen die informatie makkelijk kunnen uitwisselen.

Om met minder personeel in de toekomst voldoende kwaliteit te kunnen blijven leveren, is het niet alleen een kwestie van digitaliseren, maar vooral van automatiseren. Als een verzorgende een kamer oploopt, waarom opent zich dan niet meteen het zorgdossier op de tablet en waarom zie je dan niet direct op basis van het tijdstip wat er dan nog moet gebeuren? En waarom moet de verpleging de lampen aan en uit en de gordijnen open en dicht doen en waarom schiet de info van bloeddruk- en bloedsuikermetingen niet meteen vanaf het apparaat het dossier in? Dat zijn dingen die technisch al kunnen, maar dat is nog geen gemeengoed in onze sector.

Ik zie heel veel kansen, want er is nog zoveel meer mogelijk! Als aanbieder merk ik dat het soms dat we te weinig sturend zijn richting leveranciers. We moeten wéten hoe we het willen en veel meer op samenwerking gaan zitten tussen technologiepartners en ons als aanbieders. Zo krijgen we de verschillende toepassingen goed inpasbaar in de werkprocessen. Dit soort zaken krijgt nu in de themacommissie Informatiseren van ActiZ expliciet aandacht. Door de druk op onze organisaties komen deze ontwikkelingen echt in een stroomversnelling. Het is essentieel dat we een visie op digitalisering ontwikkelen. Daar gaan we als themacommissie in 2019 werk van maken en hopen dat alle leden dat ook als een van hun speerpunten maken. En het moet niet bij visie blijven. Pak de kansen om de ouderwetse, onnodige tijdverslindende processen eens goed tegen het licht te houden!