delen

Annemieke Blokker

annemieke blokker_blogfoto

Annemieke Blokker is raad van bestuur van zorgorganisatie Valkenhof die in en rond Valkenswaard actief is. Daarnaast is ze bestuurslid van ActiZ.

Zorg zoekt mannen!

Ik heb in de loop van de tijd veel zien veranderen in de verpleeghuiszorg. Ook op het gebied van de populatie. Waar we vroeger bijna uitsluitend vrouwelijke bewoners hadden, is het aantal mannelijke bewoners nu enorm toegenomen. Onder het personeel is die beweging juist omgekeerd: mannen zijn nu echt ondervertegenwoordigd. En die scheve situatie levert soms problemen op.

Een voorbeeld. Gedragsproblemen die door dementie worden veroorzaakt, zoals ontremd gedrag of agressie, manifesteren zich bij mannen anders dan bij vrouwen. Mannelijke medewerkers brengen in moeilijke situaties zowel fysiek, als ook in het gesprek van man tot man wat extra’s mee.

Maar hoe kom je aan mannen? Jongens kiezen minder snel voor een opleiding in de zorg dat is jammer. Toen dacht ik: geldt dit ook voor alle mannen? Heel veel mannen zijn in de crisis hun baan kwijt geraakt en ook al trekt de arbeidsmarkt weer wat aan, toch blijft het voor vijftigplussers moeilijk om een baan te vinden. Wij dachten bij Valkenhof dat juist die doelgroep interessant is.

Kom achter de geraniums vandaan!

Werken in de zorg is mooi en kan ook een goed alternatief zijn, zeker voor mensen die graag aan de slag zijn. Die liever werken dan thuis achter de geraniums zitten of afhankelijk van een uitkering of de bijstand zijn.

De campagne ‘Valkenhof zoekt mannen’ is opgezet, omdat het mannelijke deel van onze samenleving zich meestal niet aangesproken voelt als we op de gebruikelijke wijze op zoek gaan naar medewerkers. In juli hadden we de eerste bijeenkomst. Daar waren 15 aanmelders: 12 mannen en 3 vrouwen, die sluiten we natuurlijk niet uit!

De zorg wordt door de toegezegde kwaliteitsmiljoenen van Van Rijn in staat gesteld om te investeren in extra personeel. Als we op korte termijn aan de nieuwe ‘Hugo Borst-kwaliteitsnorm’ van twee medewerkers op één groep willen voldoen, hebben we echt veel extra collega’s nodig.

Voorschot op kwaliteitsgeld

In feite nemen we met onze actie een voorschot op de door de politiek toegezegde extra gelden. Komen deze gelden achteraf niet of worden deze weer alleen maar uitgekeerd aan organisaties die op welke wijze dan ook in de problemen zijn, dan komt Valkenhof zonder die toegezegde extra middelen in de problemen.

Maar hoewel het mij niet altijd meevalt. Ik zeg het eerlijk ….moet ik vertrouwen houden in onze politiek en dus onze democratie.

Volgende maand is er weer een bijeenkomst en daar gaan we voorlopig gewoon mee door. Hopelijk stromen veel mannen die bereid en geschikt zijn in. We streven naar een opleidingstraject gebaseerd op verdienen, werken en leren.

Gisteren zag ik toevallig een nieuw gezicht in huis. Uiteraard maakte ik even kennis. Het was een vrijwilliger die zich bij ons had aangemeld omdat hij zich thuis verveelde. Hij vertelde mij dat hij helaas werkloos was geworden en voor zichzelf geen uitzicht op een baan zag. Ik heette hem van harte welkom. Hij was blij bij ons aan de slag te zijn, maar zei dat het nog mooier zou zijn als hij een baan kon vinden. Ik vertelde hem van onze campagne, en hij zei: ” Maar ik ben al 57!” Ik zei: “Dat is geen enkel probleem, u kunt nog 10 jaar bij ons aan de slag, tot uw 67ste!”.  Dit was al de tweede keer dat ik een dergelijke reactie meemaakte. Heel bemoedigend!!!

Liever mensen dan cijfers

De mannen die als nieuwe carrièrestap interesse in een baan in de zorg hebben, zeggen dat ze nu liever met mensen dan bijvoorbeeld met cijfertjes willen werken. Ze zijn vader en soms ook al grootvader en hebben inmiddels meer affiniteit met mensen dan met cijfers gekregen. Toen ze jong waren en de arbeidsmarkt opgingen, kwam dit nog niet bij hen op.

Ik vind het prachtig dat we met deze campagne invulling kunnen geven aan de vernieuwde kwaliteitseisen. Nog mooier is dat als je mannen rechtstreeks aanspreekt over een baan in de zorg, je de omslag in denken in hun ogen ziet. En het mooiste is als daadwerkelijk de fel bevochten eisen door Hugo Borst en anderen, omarmd door samenleving en politiek, resulteren in meer handen aan het bed. Maar het allermooiste is dat we toegevoegde waarde kunnen realiseren voor onze bewoners en tegelijkertijd de werkdruk bij onze medewerkers kunnen verminderen, met name door een alternatief te bieden aan medemensen op zoek naar een nieuw perspectief; op zoek naar een waardevolle baan. Win-win-win-win!

Mensen …..Valkenhof zoekt mannen (en vrouwen)!

Ga naar alle blogs