Margriet Hommes

9779_Actiz_Bestuur_Margriet Hommes

24 uur…bij Zorggroep Groningen

In de film 24 uur bij…Zorggroep Groningen laten we zien hoe het in 24 uur op een van onze afdelingen echt toegaat. Toen wij medio dit jaar door de Inspectie voor de Gezondheidszorg in de slechtste categorie werden geplaatst, heeft dat veel teweeg gebracht. Onze medewerkers voelden zich in een heel verkeerd daglicht gesteld. De afdeling waarvan de inspectie vond dat het daar het minst op orde was, scoort met een 8,3 juist het hoogst op cliënttevredenheid! De IGZ meet dus andere dingen dan die cliënten belangrijk vinden.

We zijn met z’n allen ontzettend trots op ons werk en willen dat ook aan de wereld laten zien, daar is niets geheimzinnigs aan. Maar onze bewoners zitten in veel gevallen natuurlijk niet te wachten op journalisten die in hun huis rondlopen. Daarom is het heel bijzonder dat we toch in overleg met hen een inkijkje in het leven in een verpleeghuis kunnen geven. Zodat we kunnen  laten zien dat we mensen oprechte aandacht en een thuis bieden. Je ziet hoe een van onze collega’s voor een groep bewoners met dementie aan het koken is en als ze gevraagd wordt wat ze dan doet als er iets in de groep gebeurt, reageert ze nuchter en zegt dat ze dan even de pitjes laag zet en het eerst even oplost. Net als thuis.    

Toen we eind vorig jaar een slechte beoordeling kregen, hebben we al onze energie gericht op verbeteringen. Wat niet goed is, moet je natuurlijk veranderen en we zijn onmiddellijk aan de slag gegaan.  In die zin is een slechte beoordeling van de Inspectie voor ons een wake-up call geweest en heeft het ook veel goeds gebracht. Zo is ‘Zicht op eigen handelen’ iets wat op al onze afdelingen een enorme vlucht heeft genomen; nadenken over alles wat je doet, bedenken wat de toegevoegde waarde voor de cliënt is. Daar was de inspectie toen ze ons in juni bezochten ook heel tevreden over en we kregen daar zelfs complimenten voor. Maar toen de lijst begin juli werd gepubliceerd was dat natuurlijk een flinke klap. De peildatum voor die beoordeling in juni was half maart en toen had de inspectie ons nog niet bezocht. Maar ja, zo werkt dat dus. 

Natuurlijk zijn er organisaties waar het niet goed gaat en daar moet vanzelfsprekend zo snel mogelijk flink veel werk verricht worden. Maar op heel veel meer plaatsen gaat het wel goed. En de hele commotie in de media ging voorbij aan de ingewikkeldheid van de zorg die onze bewoners nodig hebben. Vitale, zelfstandige ouderen wonen tegenwoordig thuis. Wij bieden zorg en een thuis aan ouderen met complexe gezondheidsproblemen, die feitelijk hun laatste dagen bij ons doorbrengen. Hierdoor wordt er een steeds groter beroep gedaan op onze collega’s, maar ik weet dat ze dat allemaal vol enthousiasme oppakken. Dat willen we in de film ook laten zien. En waar we kunnen verbeteren, doen we dat. We gaan niet bij de pakken neerzitten, we zijn op de goede weg en daar gaan we gewoon mee door.   

Inmiddels heeft de IGZ alle onderzoeken bij Zorggroep Groningen afgesloten. Dat betekent dat de inspectie voldoende vertrouwen heeft in de manier van werken binnen Zorggroep Groningen, dus in de kwaliteit van het werk van onze medewerkers!