11 oktober 2015Kwaliteit

Werkprogramma Vernieuwd Kwaliteitsbewustzijn

VKB

Vernieuwd kwaliteitsbewustzijn betekent een bredere blik op kwaliteit en verantwoording en rekening houden met de complexiteit van de zorg. Het hart van het werkprogramma Vernieuwd Kwaliteitsbewustzijn bestaat uit onderzoek naar werken aan kwaliteitsverbetering en naar externe verantwoording. De zorgorganisaties die deelnemen doen dit om vanuit hun eigen praktijkontwikkeling bij te dragen aan kennisontwikkeling en uitwisseling van inzichten. Daarnaast zijn ook stakeholders betrokken bij het programma. Meer info over de opzet van de onderzoekslijnen in deze Klik-pdf.

 

In het document ‘Wat beweegt onze deelnemers?’ stellen de deelnemers zich voor en lichten zij toe wat vernieuwd kwaliteitsbewustzijn voor hen inhoudt.

 

Onderzoekslijnen Vernieuwd Kwaliteitsbewustzijn

Het werkprogramma kent de volgende onderzoekslijnen:

  • Inventarisatie van inspirerende voorbeelden
  • Onderzoekslijn Interne verbetering
  • Onderzoekslijn Externe Verantwoording
  • Experiment Vierde Generatie Evaluatie (VGE) in het Stakeholdersplatform
     

Opbrengsten

 

Onderzoeksrapportages

1-DSC_0911