VVT-Kwaliteit

Stakeholdersplatform: Manifest ‘Anders Verantwoorden’

Ankerpunten Manifest

In het programma Vernieuwd Kwaliteitsbewustzijn komen ook de landelijke stakeholders bijeen, als Platform Vernieuwd Kwaliteitsbewustzijn. In het platform is een vrije ruimte gecreëerd om andere manieren van verantwoorden te verkennen. Onder leiding van dr. Merel Visse (UvH) en prof. dr. Tineke Abma, hoogleraar cliëntparticipatie aan de VU  heeft het Platform een intern experiment uitgevoerd met de Vierde Generatie Evaluatie (VGE)benadering. De stakeholders van het platform hebben een Manifest 'Anders Verantwoorden opgesteld.

 

Vierde Generatie Evaluatie

De Vierde Generatie Evaluatie (VGE) benadering  is een vorm van responsieve beleidsevaluatie: een manier van verantwoording waarin partijen elkaar als belanghebbende gesprekspartner tegemoet treden, en niet uitsluitend als informatieverstrekker of beoordelaar. De VGE gaat uit van de ‘meervoudigheid’ van stemmen en perspectieven en hecht belang aan het in gesprek brengen van alle belanghebbenden en hun perspectieven. De gestructureerde gesprekswijze (bestaande uit enkele ronden) is niet uit op consensus, maar leidt wel tot afspraken over een gezamenlijke beleidsagenda. De VGE staat centraal in een experiment dat in het kader van Vernieuwd Kwaliteitsbewustzijn wordt uitgevoerd in het stakeholdersplatform, waarin vertegenwoordigers van landelijke partijen deelnemen.

1-DSC_0911

Gerdienke Ubels