VVT-Kwaliteit

Kwaliteitsbewustzijn en externe verantwoording; LESI onderzoekscluster

LESI

Verantwoording van Langdurige Zorg: kan het anders?

Bij de transitie van de zorg spelen vragen rond kwaliteit en verantwoording een grote rol. Hoe spreken we daarover met elkaar, wie draagt welke verantwoordelijkheden en op welke wijze kan verantwoording van zorg worden geboden die recht doet aan het complexe en meervoudige karakter van de zorg? In het kader van het ActiZ werkprogramma Vernieuwd Kwaliteitsbewustzijn is in samenwerking met LESI een leeronderzoek ingericht, waarin drie zorgorganisaties participeren door een student af te vaardigen. Het LESI schreef bij deze onderzoeken een kopstudie onder de titel: Verantwoording van Langdurige Zorg: kan het anders? Deze kopstudie verbindt de bevindingen uit de deelonderzoeken en geeft rode draden voor de praktijk van besturen en verantwoorden.

 

Kernthema’s

In het leeronderzoek hebben drie studenten onderzoek gedaan in de verantwoordingspraktijk van hun eigen zorgorganisatie. Hierbij is aandacht voor vragen als ‘welke input uitgangspunt is van het gesprek met stakeholders?’, ‘welke rol kunnen kwalitatieve gegevens hierbij spelen?’ en ‘hoe verloopt het proces van betekenisgeving (dan)?’ Uit de deelonderzoeken komen vier kernthema’s naar voren:

  1. verantwoording gaat over formele kaders én diepgewortelde persoonlijke betrokkenheid;  
  2. verantwoording gaat over belanghebbenden die zich tot elkaar verhouden;
  3. verantwoording kent een werkbegrip: verantwoordelijkheid; 
  4. verantwoording is een kwestie van afstemming en zelfsturing.
  5. de kopstudie brengt deze thema’s met elkaar in verband en geeft inspirerende handvatten voor de praktijk van besturen en verantwoorden.

 

Download hier de kopstudie: Verantwoording van Langdurige Zorg: kan het anders?

 

1-DSC_0911

Gerdienke Ubels