VVT-Kwaliteit

Cultiveren van kwaliteitsbewustzijn

Goede zorg vraagt permanente aandacht van (vakbekwame) professionals om het goede te doen voor de cliënt als mens. In de onderzoekslijn Interne verbetering van Vernieuwd Kwaliteitsbewustzijn is onder leiding van Andries Baart, hoogleraar Presentie, gewerkt  met 'leermiddelen' die speciaal hierop gericht zijn, zoals 'exposure' en 'video-interventie'. Hoe dragen deze leermiddelen bij tot kwaliteitsbewustzijn en wat vraagt het van een organisaties om dit te cultiveren?

 

Kwaliteitsdenken

Als het gaat om kwaliteitsbevordering en - bewaking,  dan denken we veelal aan het gebruik van instrumenten om cliënttevredenheid vast te stellen of huiskamergesprekken om thema’s op het spoor te komen voor kwaliteitsverbetering. Bijvoorbeeld: zijn de medewerkers vriendelijk en beleefd of: sluiten dagbesteding en maaltijden goed bij wensen en behoeften van cliënten. Belangrijke informatie, uiteraard, waarmee zorgverleners planmatig met de PDCA cirkel aan de slag kunnen om verbeteringen te realiseren. Echter, daarmee wordt nog niet zondermeer het kwaliteitsbewustzijn van medewerkers bevorderd om op elk moment van de dag telkens weer opnieuw zich af te vragen wat hier en nu het goede is om te doen voor deze cliënt. 

 

Cultiveren van kwaliteitsbewustzijn: leren anders te kijken, te duiden en te doen

 

“Met kwaliteitsbewustzijn bedoelen we dat je als professional voortdurend bedacht bent op de inhoudelijke vraag naar kwaliteit en het bewustzijn hebt dat je handelen en de gevolgen ervan daaraan afgemeten moeten worden. Het gaat om een zekere wakkerheid en het besef dat je handelen wellicht gestuurd wordt door richtlijnen, protocollen of gewoontes, maar dat dat niet per se voldoende is en dat je er voortdurend de vraag bij moet stellen: doe ik daar goed aan voor de cliënt? Die wakkerheid, het anders willen kijken, duiden en doen, moet daarbij uit jezelf komt en niet afhankelijk zijn van wat door ‘buiten’ (bv. door de inspectie) wordt ingegeven: ook zonder de CQ en andere kengetallen of registratie-eisen is men kritisch betrokken op de kwaliteitsvraag. Met het cultiveren ervan bedoelen we dat het een goede gewoonte mag worden op deze wijze voortdurend met kwaliteit - het goede doen voor de cliënt - bezig te zijn, waardoor zich een inhoudelijk idee van goede zorg kan ontwikkelen en een identiteit in de organisatie van waaruit men kan zeggen: ‘zo doen wij hier de dingen voor onze cliënten’ en daar mogen we elkaar op aanspreken.” (Andries Baart, Cultiveren van Kwaliteitsbewustzijn, eindrapport ActiZ 2014 p. 16).

 

Lees meer:

1-DSC_0911

Gerdienke Ubels