VVT-Kwaliteit

ActiZ biedt Leernetwerken Infectiepreventie aan

Het percentage ouderen dat besmet is met resistente bacteriën groeit volgens meldingen van bacteriologen in snel tempo - en dat is een reëel risico voor kwetsbare mensen. In samenwerking met STIP organiseert ActiZ een leernetwerk voor contactpersonen infectiepreventie van zorgorganisaties.

Uit regulier overleg met de IGZ hebben wij het krachtige signaal gekregen dat 20% van de ouderen antibiotica resistent besmet is. Een groeiend risico dat eigenlijk eenvoudig teruggedrongen kan worden, b.v. door goede handhygiëne. Er lijkt een verband met de toename van kleinschalige woonvormen. Medewerkers hebben het idee dat het in alle opzichten ‘zoals thuis’ kan. Maar anders dan thuis gaat het in de zorg toch om een verzameling kwetsbare ouderen. Dan kan de verspreiding van één besmetting heel snel gaan. Gezien dat risico is de vrijblijvendheid ten aanzien van infectiepreventie dan ook voorbij. Basiskennis en toepassing daarvan in het dagelijks leven in de zorg is een must! En het is ook doenbaar en haalbaar.

Op verzoek van ActiZ heeft STIP een leuk, praktijkgericht programma voor een leernetwerk opgezet, specifiek gericht op contactpersonen of trekkers van dit thema. Een train de trainers programma waarmee in de praktijk snel meters gemaakt kan worden. De ervaring van STIP is dat medewerkers het snel leren en het ook leuk vinden.
Voor informatie over inhoud, tijd, plast en kosten, zie bijgaande flyer. Voor aanmelding klik hier.

Ter informatie is de special van Verenso over dit thema toegevoegd, en kijk vooral ook nog even op ons ledennet bij infectiepreventie en voedselveiligheid, onder Client & zorg!