18 september 2015Kwaliteit

Handle with care

Handle with care shutterstock_150447026

ActiZ heeft handreikingen uitgegeven om verantwoord gebruik van de resultaten van de CQ-index en zorginhoudelijke indicatoren (ZI) te stimuleren en leden een middel te geven om onverantwoord gebruik aan te kaarten. 

  • Voor de CQ VV&T: ‘Handle with Care 2.0’ ,gebaseerd op de CQ 2012 (die is in 2013 en 2014 niet gewijzigd) 
  • Voor de ZI VV&T: ‘Handle with Care TOO’ , gebaseerd op de ZI van 2010, maar nog grotendeels toepasbaar omdat de zorginhoudelijke indicatoren vrijwel niet zijn aangepast, er zijn vooral indicatoren weggelaten

De ZI worden overigens al langer niet meer gebruikt in de zorginkoop, en deze indicatoren behoorden vanaf meetjaar 2014 ook niet meer tot de verplichte landelijke uitvraag. 

De CQ-meting behoorde wel tot de verplichte uitvraag voor meetjaar 2014. Nieuw is dat alleen de Totaalscore openbaar wordt gemaakt. Zorgorganisaties hebben de mogelijkheid gehad om de indicatorscores door te leveren voor de zorginkoop. ActiZ vindt het belangrijk dat de indicatoren goed worden geduid. Handle with Care 2.0 kan daarbij behulpzaam zijn, en ook het Factsheet dat dit jaar door ActiZ, BTN en ZN is gemaakt.

Mocht u als ActiZ-lid aanlopen tegen niet-verantwoord gebruik van de indicatoren, neemt u dan contact met ons op. Wij zoeken uw casus uit en nemen indien nodig contact op met de externe partij.

1-DSC_0229-001