14 oktober 2015Financiering

Reactie ActiZ op schrappen NPT-prestatie trombosezorg

Onlangs maakte de NZa bekend dat de Zvw-prestatie ‘Nabij patiënt trombosediensttest’(NPT) per 1 januari 2016 komt te vervallen. ActiZ heeft er bij de NZa en VWS op gewezen dat dit grote gevolgen heeft voor de praktijk en dat de implicaties onvoldoende zijn onderzocht. Wij hebben de NZa en VWS gevraagd snel met een oplossing te komen.

 

Afbakening verpleging Wlz/Zvw

De NZa heeft op 22 september aangekondigd dat de Zvw-prestatie ‘Nabij patiënt trombosediensttest’ (NPT) per 1 januari 2016 zal vervallen. Aanleiding daarvoor is de uitleg die het Zorginstituut Nederland geeft aan de aanspraak op verpleging in de Wlz. Het Zorginstituut stelt dat trombosezorg (waaronder de NPT) voor cliënten met een Wlz-indicatie onder de Wlz valt en bekostigd moet worden uit de zorgzwaartepaketten.

De uitleg die de NZa geeft aan de aanspraak in de Wlz heeft ook gevolgen voor de bekostiging van de medisch-specialistische verpleging thuis (MSVT). Zie daarover ons eerdere bericht.

 

Reactie ActiZ

Het vervallen van de NPT-prestatie zou betekenen dat de kosten van deze trombosetesten op het Wlz-budget gaan drukken. ActiZ heeft de NZa erop gewezen dat de financiële effecten niet zijn onderzocht. Daarnaast zullen Wlz-aanbieders deze zorg moeten gaan inkopen bij trombosediensten. Het is niet haalbaar om dit voor 1 januari goed ingeregeld te krijgen.

Onder regie van VWS wordt nu gezocht naar een oplossing. Wij hebben hen gevraagd op zeer korte termijn duidelijkheid te geven aan zorgorganisaties en trombosediensten. VWS heeft ons laten weten na deze week over een oplossing te zullen communiceren.

ActiZ heeft hierover ook contact met de Federatie van Nederlandse Trombosediensten.