Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Voortgang pilot digitale aanlevering gegevens Wzd

Georganiseerd door:

ActiZ en VGN

ActiZ en VGN organiseren in samenwerking met de projectgroep pilot “toezichtinformatie Wzd”, een webinar over de voorlopige uitkomsten van de pilot digitale aanlevering gegevens Wzd. Wat registreren de zorgprofessionals en welke gegevens worden aangeleverd aan de IGJ? De pilot loopt nog tot eind maart van dit jaar, we nemen u nu vast mee in de bevindingen in de pilot.

Doelstelling pilot

De doelstelling van de pilot was duidelijkheid te krijgen over de beste manier waarop het proces van aanleveren van gegevens aan de IGJ kan worden vormgegeven en welke informatie de IGJ nodig heeft voor het uitoefenen van een goed toezicht, aansluitend op wat al geregistreerd wordt door zorgaanbieders. De bevindingen zullen naar verwachting eind maart 2021 worden aangeboden aan de opdrachtgevers: ActiZ, VGN en IGJ. Het advies zal ingaan op inhoud en de manier van aanleveren en wat er nodig is om dat te realiseren. Daarbij kun je onder meer denken aan de noodzakelijke aanpassingen aan IT-systemen en tijd die nodig is voor implementatie. In het webinar presenteren we de stand van zaken in de pilot tot dan toe.

Deelnemers pilot

De pilot wordt uitgevoerd in de gehandicaptenzorg en de ouderenzorg, aangestuurd door een projectgroep. Aan de pilot nemen Philadelphia, Cello, Zorgbalans, Zorggroep Meander en de Trans deel als zorgaanbieders. Vanuit de leveranciers nemen deel Fierit, Nedap en Lable Care. En ook de IGJ is onderdeel van de projectgroep.