delen

HBO-V’ers completeren ‘gouden driehoek’ bij Pieter van Foreest

zorgenwelzijnpietervanforeest

Van 13 t/m 18 maart is de Week van Zorg en Welzijn, waarin zorg- en welzijnsorganisaties hun deuren openen om het publiek een kijkje achter de schermen te geven. Het thema van dit jaar is ‘Maak kennis met kunde’. Veel zorgorganisaties van ActiZ zijn bezig om medewerkers op te leiden en te werven. We laten deze week zien hoe een aantal van hen dat op een vernieuwende manier doet. Vandaag uitgelicht: Pieter van Foreest, die in de intramurale setting tien jonge hbo-verpleegkundigen heeft aangesteld op een locatieoverstijgende nieuwe functie.

Kwaliteit komt van vakmensen

Anderhalf jaar geleden besloot Pieter van Foreest vanuit de overtuiging ‘kwaliteit komt van vakmensen’ te investeren in hun personeel. Om mbo-verpleegkundigen te ondersteunen bij hun steeds zwaarder wordende rol door de veranderende zorgvraag, kregen zij allemaal een kwaliteitsverpleegkundige opleiding aangeboden. Maar daarnaast bleek er meer nodig. Janneke de Jong, projectleider: “Er bleven op alle afdelingen belangrijke taken liggen die te groot waren voor de afdelingsverpleegkundigen. Zij hadden iemand naast zich nodig om zich aan op te trekken in hun steeds zwaarder wordende functie.”

Focus op kwaliteit van zorg

Pieter van Foreest wilde daarom graag HBO-V’ers aantrekken, maar realiseerde zich dat dat met het heersende slechte imago van de ouderenzorg weleens lastig zou kunnen zijn. Daarom moest de functie goed worden gepositioneerd. Janneke: “We maakten functieprofielen waarin medewerkers nadrukkelijk de taak kregen om hun rol zelf neer te zetten. Die ruimte, het vormen van een vakgroep en onderlinge intervisie hebben daarbij geholpen.” Inmiddels werken er tien hbo-verpleegkundigen bij Pieter van Foreest. Zij richten zich primair op het verbeteren van de kwaliteit van zorg door de teams te ondersteunen en coachen in het dagelijkse werk.  

Esin Soylu is een van die hbo-verpleegkundigen en werkt op Pieter van Foreest-locaties Stefanna en Lindenhof. “Ouderen worden steeds ouder en hebben meer en complexere zorg nodig. Deze overstijgende functie sluit daar erg bij aan. Je kunt, doordat je iets verder van de werkvloer af staat, met een frisse blik bepaalde casussen bekijken.”

‘Gouden driehoek’

De nieuwe hbo-verpleegkundigen werden goed ontvangen. In het begin moest de organisatie wel nog even wennen aan de functie. Janneke: “Er was overlap in taken en een verpleegkundige implementeert iets op een andere manier dan een manager, dat is natuurlijk lastig. Maar inmiddels gaat ook dat erg goed.”

De teams en management zijn blij met de nieuwe expertise en de hbo-verpleegkundigen maken volwaardig onderdeel uit van het managementteam. Janneke: “Voor ons is het een ‘gouden driehoek’: locatiemanager, teammanager en HBO-V’er. En die laatste heeft de zorginhoudelijk overstijgende rol die voor ons zo van waarde is.”

Wederzijds begrip

De HBO-V’ers van Pieter van Foreest geven aan dat zij, juist in deze nieuwe functie, alle competenties kwijt kunnen die zij hebben geleerd tijdens hun opleiding. Esin: “Het is de brugfunctie tussen het management en de werkvloer die me het meest interesseert.  Je krijgt inzicht in de bedrijfsvoering, waardoor je bijvoorbeeld bepaalde keuzes van het management beter begrijpt en kunt uitleggen aan de teams. En je kunt dingen die op de werkvloer spelen weer teruggeven aan het management, zodat ook daar beter begrip ontstaat.”

Opleidingen en praktijk sluiten steeds beter aan

Janneke: “Wij denken dat met aandacht voor het neerzetten van interessante en stevige functies en het bieden van toekomstperspectief veel mogelijk is als het gaat om het ‘boeien en binden’ van hbo-verpleegkundigen voor de sector.” Esin sluit zich daarbij aan. “De ouderenzorg ontwikkelt zich enorm snel en investeert in goede verpleegkundige profielen om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Er komen daardoor steeds meer van dit soort waardevolle functies voor hbo-verpleegkundigen, waardoor de opleidingen en de dagelijkse praktijk van de ouderenzorg dichter naar elkaar toe bewegen.”

Investeren in voldoende en goed opgeleid personeel

Er is een dringende en groeiende behoefte aan meer en goed opgeleid personeel in de ouderenzorg. Zorgorganisaties zijn volop bezig met oplossingen voor het arbeidsmarktvraagstuk. ActiZ lanceert binnenkort samen met BTN het PersoneelsPact Ouderenzorg, dat ervoor moet zorgen dat er in de toekomst voldoende zorgmedewerkers worden opgeleid en omgeschoold om goede en liefdevolle zorg te verlenen aan ouderen die dat thuis of in het verpleeghuis nodig hebben. Deze boodschap geven wij ook mee aan het nieuwe kabinet.

Bekijk ook de activiteiten die Pieter van Foreest organiseert in de Week van Zorg en Welzijn 2017