samenwerking Jeugd

29 okt 2018|Jeugd Nieuws, Samenwerking jeugd

Eén loket geen garantie voor integrale zorg

Het inrichten van één gemeentelijk loket is geen geschikte oplossing voor de toegang tot zorg van mensen met een complexe of domeinoverstijgende...

7 okt 2018|Jeugd Nieuws, Samenwerking jeugd

Investeren in sociaal domein hard nodig

G40-voorzitter Ferd Crone is van mening dat in de Miljoenennota te weinig geld is uitgetrokken voor het sociaal domein....