zorg

Wijkverpleging

De wijkverpleging richt zich op de lichamelijke gezondheidszorg, sociale redzaamheid, geestelijk welzijn en op de eigen woon- en leefomgeving van de cliënt. De wijkverpleging wordt uitgevoerd door wijkverpleegkundigen en verpleegkundigen (HBO of MBO) en verzorgenden. Zij werken samen met de huisarts en andere eerstelijnspartners, zoals bijvoorbeeld een wijkteam. Bent u al ingelogd? Dan ziet u alle artikelen wijkverpleging.

16 okt 2020|VVT Nieuws, Zorg

Veelgestelde vragen over bekostiging wijkverpleging

ActiZ ontvangt regelmatig vragen over bekostiging van de wijkverpleging. Het gaat dan o.a. over de vraag of de inzet van de wijkverpleging in...

16 okt 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Werving procesbegeleiders intercollegiale toetsing V&VN

Vorig jaar is V&VN vanuit het Hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging (HLA) gestart met een pilot omtrent de implementatie van intercollegiale...

Lees de nieuwsbrief Special Wijkverpleging van 20 november 2018

 

Voor Dennis Johannes is werken in de wijkverpleging het mooiste vak van de wereld. “Mensen stimuleren om zelf dingen op te pakken, zodat zij langer thuis kunnen blijven wonen”, is waar Dennis voor gaat.

Bekijk het filmpje met Dennis Johannes

contactpersoon

1-DSC_0066-001
Dharma Behari
Suzanne Veen4K