zorg

Wijkverpleging

De wijkverpleging richt zich op de lichamelijke gezondheidszorg, sociale redzaamheid, geestelijk welzijn en op de eigen woon- en leefomgeving van de cliënt. De wijkverpleging wordt uitgevoerd door wijkverpleegkundigen en verpleegkundigen (HBO of MBO) en verzorgenden. Zij werken samen met de huisarts en andere eerstelijnspartners, zoals bijvoorbeeld een wijkteam. Bent u al ingelogd? Dan ziet u alle artikelen wijkverpleging.

12 mrt 2020|VVT Nieuws

Tweede meting merkbaarheidsscan [Ont]Regel de Zorg

In het actieprogramma [Ont]Regel de Zorg wordt regelmatig een meting gehouden in hoeverre professionals al merken dat de regeldruk afneemt....

9 mrt 2020|VVT Nieuws, Zorg

Maaltijdondersteuning: hoe zit het nou?

Regelmatig zijn er vragen waar maaltijdondersteuning uit betaald moet worden. Betreft dit Wmo of Zvw of Wlz-zorg? ...

Lees de nieuwsbrief Special Wijkverpleging van 20 november 2018

 

Voor Dennis Johannes is werken in de wijkverpleging het mooiste vak van de wereld. “Mensen stimuleren om zelf dingen op te pakken, zodat zij langer thuis kunnen blijven wonen”, is waar Dennis voor gaat.

Bekijk het filmpje met Dennis Johannes

contactpersoon

1-DSC_0066-001
Dharma Behari
Suzanne Veen4K