zorg

Maatschappelijke ondersteuning

Op grond van de Wmo 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking of psychische/psychosociale problemen. Gemeenten zijn ook verantwoordelijk voor het bieden van beschermd wonen en maatschappelijke opvang en voor het ondersteunen van mantelzorgers en het bevorderen van vrijwilligerswerk. ActiZ-leden bieden verschillende vormen maatschappelijke ondersteuning: onder meer (thuis)begeleiding, dagbesteding, ondersteuning van mantelzorgers en hulp bij het huishouden.

18 apr 2020|VVT Nieuws, Zorg

ActiZ: ‘De zorg thuis gaat door, maar anders’

Vergeet de zorg thuis niet. Dat is de oproep van ActiZ. Het is goed dat verpleeghuizen inmiddels in beeld zijn bij de verdeling van persoonlijke beschermingsmiddelen....

16 dec 2019|VVT Nieuws, Zorg

ActiZ versterkt aandacht voor Thuisbegeleiding

ActiZ wil meer aandacht voor de positie en de mogelijkheden van thuisbegeleiding. Ilse de Vries is hiervoor aangetrokken als projectleider Thuisbegeleiding....

contactpersoon

1-DSC_0443
1-DSC_0066-001