zorg

Maatschappelijke ondersteuning

Op grond van de Wmo 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking of psychische/psychosociale problemen. Gemeenten zijn ook verantwoordelijk voor het bieden van beschermd wonen en maatschappelijke opvang en voor het ondersteunen van mantelzorgers en het bevorderen van vrijwilligerswerk. ActiZ-leden bieden verschillende vormen maatschappelijke ondersteuning: onder meer (thuis)begeleiding, dagbesteding, ondersteuning van mantelzorgers en hulp bij het huishouden.

23 jul 2020|VVT Nieuws, Zorg

Gemeenten en aanbieders richten Toekomstgerichte Overlegtafel Wmo in

Sinds 1 juni 2017 is de AMvB Reële prijs Wmo 2015 van kracht. Deze AMvB stelt regels om een goede verhouding tussen prijs en kwaliteit...

18 apr 2020|VVT Nieuws, Zorg

ActiZ: ‘De zorg thuis gaat door, maar anders’

Vergeet de zorg thuis niet. Dat is de oproep van ActiZ. Het is goed dat verpleeghuizen inmiddels in beeld zijn bij de verdeling van persoonlijke beschermingsmiddelen....

contactpersoon

1-DSC_0443
1-DSC_0066-001