zorg

Maatschappelijke ondersteuning

Op grond van de Wmo 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking of psychische/psychosociale problemen. Gemeenten zijn ook verantwoordelijk voor het bieden van beschermd wonen en maatschappelijke opvang en voor het ondersteunen van mantelzorgers en het bevorderen van vrijwilligerswerk. ActiZ-leden bieden verschillende vormen maatschappelijke ondersteuning: onder meer (thuis)begeleiding, dagbesteding, ondersteuning van mantelzorgers en hulp bij het huishouden.

16 dec 2019|VVT Nieuws, Zorg

ActiZ versterkt aandacht voor Thuisbegeleiding

ActiZ wil meer aandacht voor de positie en de mogelijkheden van thuisbegeleiding. Ilse de Vries is hiervoor aangetrokken als projectleider Thuisbegeleiding....

2 jul 2019|VVT Nieuws, Zorg

Oproep: uw mooiste JZOJP voorbeeld

Welke praktijkvoorbeelden verdienen een plekje op de website Juiste zorg op de juiste plek? ...

contactpersoon

1-DSC_0443
1-DSC_0066-001