zorg

Geriatrische revalidatiezorg

Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) is kortdurende, multidisciplinaire, op herstel gerichte zorg voor de groep van kwetsbare patiënten die na een ziekenhuisopname voor revalidatiebehandeling in een verpleeghuis worden opgenomen. Hierbij is het doel om deze patiënten terug te laten keren naar de thuissituatie. Er zijn 150 zorgaanbieders die deze zorg leveren.

ActiZ maakt zich hard voor het mogelijk maken van ambulante zorg binnen de GRZ, de positie van GRZ binnen de keten en oplossingen voor knelpunten die optreden rond de aanspraak op GRZ zorg. ActiZ is betrokken bij de verdere doorontwikkeling van prestaties en tarieven voor deze zorg.

6

netwerk

GRZ-netwerk voor discussie en kennisuitwisseling over geriatrische revalidatiezorg (alleen voor leden)

11 dec 2019|VVT Nieuws, Zorg

Voorbereidingen herijking tarieven GRZ 2021 in volle gang

Eerder heeft ActiZ u geïnformeerd over het kostprijsonderzoek GRZ in opdracht van NZa over het boekjaar 2018. Op basis van het kostprijsonderzoek...

31 okt 2019|VVT Nieuws, Zorg

Nieuwe infographics zorgsoorten ELV, GRZ en GZSP beschikbaar

Het eerstelijnsverblijf (ELV), de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) en 'geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen' (GZSP) kennen als relatief...

contactpersoon

anne lee edens

Anne Lee Edens