zorg

Geriatrische revalidatiezorg

Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) is kortdurende, multidisciplinaire, op herstel gerichte zorg voor de groep van kwetsbare patiënten die na een ziekenhuisopname voor revalidatiebehandeling in een verpleeghuis worden opgenomen. Hierbij is het doel om deze patiënten terug te laten keren naar de thuissituatie. Er zijn 150 zorgaanbieders die deze zorg leveren.

ActiZ maakt zich hard voor het mogelijk maken van ambulante zorg binnen de GRZ, de positie van GRZ binnen de keten en oplossingen voor knelpunten die optreden rond de aanspraak op GRZ zorg. ActiZ is betrokken bij de verdere doorontwikkeling van prestaties en tarieven voor deze zorg.

6

netwerk

GRZ-netwerk voor discussie en kennisuitwisseling over geriatrische revalidatiezorg (alleen voor leden)

17 sep 2020|VVT Nieuws, Zorg

Reflectiebijeenkomst regionale coördinatiefuncties tijdelijk verblijf

In navolging van de geslaagde ...

1 jul 2020|Financiering, VVT Nieuws

Coronaregeling zorgverzekeraars voor zorgaanbieders wijkverpleging

Grotere zorgaanbieders van wijkverpleging, geriatrische revalidatiezorg (grz) en eerstelijnsverblijf (elv) kunnen nu ook gebruikmaken van een...

contactpersoon

anne lee edens