Zorg

Eerstelijns verblijf

Er is steeds meer behoefte aan plaatsen waar mensen tijdelijk kunnen herstellen na een ziekenhuisopname. Ook komt het geregeld voor dat het thuis, tijdelijk, niet meer gaat. Het gaat in de kern om mensen die tijdelijk zorg met verblijf nodig hebben. Van oudsher hebben zorgorganisaties veel ervaring met kortdurende opnames, logeeropnames of spoedopnames. Voorheen (tot 2015) werd deze zorg verleend uit de AWBZ. Met ingang van 1 januari 2017 wordt dit ondergebracht in het basispakket van de zorgverzekeringswet als ‘eerstelijnsverblijf’. In de jaren 2015 en 2016 wordt deze zorg bekostigd uit de Subsidieregeling Eerstelijns Verblijf.

12

netwerk

ELV netwerk voor discussie en kennisuitwisseling over eerstelijnsverblijf (alleen voor leden)

5 mrt 2020|VVT Nieuws, Zorg

Aansluiting op ROAZ essentieel voor coördinatie van capaciteit

In de landelijk aanpak van het coronavirus ligt de focus vooral op de versterking van GGD en huisartsen om patiënten zoveel mogelijk buiten het...

11 dec 2019|VVT Nieuws, Zorg

Oproep: Doe mee aan vervolgonderzoek eerstelijnsverblijf

Eerstelijnsverblijf (ELV) is een belangrijk antwoord om de verhoogde druk op de spoedketen aan te pakken. Zowel in preventief opzicht om acute zorgvragen...

contactpersoon

anne lee edens

Anne Lee Edens