Zorg

Eerstelijns verblijf

Er is steeds meer behoefte aan plaatsen waar mensen tijdelijk kunnen herstellen na een ziekenhuisopname. Ook komt het geregeld voor dat het thuis, tijdelijk, niet meer gaat. Het gaat in de kern om mensen die tijdelijk zorg met verblijf nodig hebben. Van oudsher hebben zorgorganisaties veel ervaring met kortdurende opnames, logeeropnames of spoedopnames. Voorheen (tot 2015) werd deze zorg verleend uit de AWBZ. Met ingang van 1 januari 2017 wordt dit ondergebracht in het basispakket van de zorgverzekeringswet als ‘eerstelijnsverblijf’. In de jaren 2015 en 2016 wordt deze zorg bekostigd uit de Subsidieregeling Eerstelijns Verblijf.

12

netwerk

ELV netwerk voor discussie en kennisuitwisseling over eerstelijnsverblijf (alleen voor leden)

17 sep 2020|VVT Nieuws, Zorg

Reflectiebijeenkomst regionale coördinatiefuncties tijdelijk verblijf

In navolging van de geslaagde ...

10 aug 2020|VVT Nieuws, Zorg

Snelle testen, beschermingsmiddelen en aandacht voor maatregelen nodig in eerstelijnszorg

Snelle testen voor zorgmedewerkers, voldoende beschermingsmiddelen en meer aandacht voor de publieksmaatregelen. Dat bepleiten huisartsen, verpleegkundigen,...

contactpersoon

anne lee edens