zorg

Geriatrische revalidatiezorg

Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) is kortdurende, multidisciplinaire, op herstel gerichte zorg voor de groep van kwetsbare patiënten die na een ziekenhuisopname voor revalidatiebehandeling in een verpleeghuis worden opgenomen. Hierbij is het doel om deze patiënten terug te laten keren naar de thuissituatie. Er zijn 150 zorgaanbieders die deze zorg leveren.

ActiZ maakt zich hard voor het mogelijk maken van ambulante zorg binnen de GRZ, de positie van GRZ binnen de keten en oplossingen voor knelpunten die optreden rond de aanspraak op GRZ zorg. ActiZ is betrokken bij de verdere doorontwikkeling van prestaties en tarieven voor deze zorg.

6

netwerk

GRZ-netwerk voor discussie en kennisuitwisseling over geriatrische revalidatiezorg (alleen voor leden)

3 nov 2020|VVT Nieuws, Zorg

Beter thuis: beschrijvingen van goede zorg in geriatrische revalidatie en eerstelijns verblijf

Wat is goede geriatrische revalidatie (GR) en eerstelijns verblijf (ELV)? Om dit vast te stellen kun je kijken naar uitkomstmaten zoals verbeterd functioneren...

17 sep 2020|VVT Nieuws, Zorg

Reflectiebijeenkomst regionale coördinatiefuncties tijdelijk verblijf

In navolging van de geslaagde ...

contactpersoon

anne lee edens