zorg

Een aantal specifieke vormen van zorg staan bijzonder in de belangstelling. Bij deze zorgvormen staat alle bijbehorende informatie bij elkaar. Meer algemene informatie over bijvoorbeeld financiering, kwaliteit of wet- en regelgeving staat onder de betreffende thema’s.

9 mei 2018|VVT Nieuws, Zorg

ActiZ vraagt aandacht voor behandelcomponent binnen eerstelijnsverblijf

De NZa heeft ActiZ gevraagd te reageren op haar zienswijze op het onderzoek rondom eerstelijnsverblijf. ActiZ vraagt in haar reactie om meer ruimte...

2 mei 2018|VVT Nieuws, Zorg

NZa onderzoekt bekostiging regionale coƶrdinatiepunten eerstelijnsverblijf

Het ministerie van VWS heeft de NZA verzocht een analyse uit te voeren naar passende bekostiging van regionale coördinatiepunten....