wonen

Woonvormen

De komende jaren neemt door de vergrijzing het aantal ouderen snel toe. Tevens zal het aantal thuiswonende ouderen met (zware) zorg in de komende twintig jaar meer dan verdubbelen. Nederland is op dit moment niet in staat om deze groeiende groep ouderen voldoende te faciliteren in hun (toekomstige) woon-, en zorgbehoeften. Er moeten meer passende woonvormen tussen thuis en het verpleeghuis gerealiseerd worden, in zowel nieuwbouw als bestaande bouw. Dit sluit aan bij de woonwensen van ouderen en brengt ook doorstroming op gang op de woningmarkt. Een passende woning in een geschikte woonomgeving werkt preventief en kan een zorgvraag verkleinen of uitstellen. Nu investeren in nieuwe woonvormen voor ouderen is essentieel om grote problemen in de komende jaren te voorkomen.

In dit thema is aandacht voor nieuws op het gebied van de opgave voor passende woonvormen, regionale analyses en de Taskforce Wonen en Zorg.

13 okt 2020|VVT Nieuws, Wonen

Webinar 'Financiering gemeenschappelijke ruimte in woonzorgprojecten' 26 oktober

Dit najaar wordt vanuit ActiZ, Aedes, VNG en de Ministeries van VWS en BZK een reeks van vier gratis webinars georganiseerd over woonzorgvraagstukken...

23 sep 2020|VVT Nieuws, Wonen

ActiZ bundelt voorbeelden van nieuwe woonvormen

Nieuwe woonzorgvormen zijn hard nodig om ouderen in de toekomst goede zorg te blijven bieden. De groei van het aantal ouderen, de stijging van de vraag...

contactpersoon