wonen

Woonvormen

De komende jaren neemt door de vergrijzing het aantal ouderen snel toe. Tevens zal het aantal thuiswonende ouderen met (zware) zorg in de komende twintig jaar meer dan verdubbelen. Nederland is op dit moment niet in staat om deze groeiende groep ouderen voldoende te faciliteren in hun (toekomstige) woon-, en zorgbehoeften. Er moeten meer passende woonvormen tussen thuis en het verpleeghuis gerealiseerd worden, in zowel nieuwbouw als bestaande bouw. Dit sluit aan bij de woonwensen van ouderen en brengt ook doorstroming op gang op de woningmarkt. Een passende woning in een geschikte woonomgeving werkt preventief en kan een zorgvraag verkleinen of uitstellen. Nu investeren in nieuwe woonvormen voor ouderen is essentieel om grote problemen in de komende jaren te voorkomen.

In dit thema is aandacht voor nieuws op het gebied van de opgave voor passende woonvormen, regionale analyses en de Taskforce Wonen en Zorg.

21 jul 2020|VVT Nieuws, Wonen

Pas één op de drie gemeenten heeft een woonzorgvisie

Ongeveer de helft van de gemeenten beschikt over een analyse van de woonzorgopgaven, maar slechts een derde heeft een visie voor de komende...

9 jul 2020|VVT Nieuws, Wonen

Unieke samenwerking en financiering bij nieuwe woonvorm De Kattenberg

In Aalten start een nieuwe woonvorm voor ouderen die het gat tussen zelfstandig wonen en het verpleeghuis dicht. Locatie van deze pilot is het...

contactpersoon