wonen

Brandveiligheid

Grootschalige calamiteiten zijn zeldzaam, maar als ze zich voordoen moet er direct en doelmatig worden gehandeld. De zorg voor bewoners en medewerkers staat daarbij voorop. Zorgorganisaties moeten zich daarom voorbereiden op eventuele calamiteiten. De Zorg Brandveilig , Brandwijzer en Ikmaakdezorgbrandveilig zijn hiervoor behulpzame instrumenten. Dit onderwerp biedt informatie over nieuwe ontwikkelingen, innovaties en praktijkvoorbeelden die kunnen helpen bij het vergroten van (het bewustzijn over) de brandveiligheid in een zorggebouw.

8 apr 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws, Wonen

Onderhoud en inspectie van brandmeldinstallaties tijdens de coronacrisis

De coronacrisis heeft ook gevolgen voor het onderhoud en de jaarlijkse inspectie en (her)certificering van brandmeldinstallaties (BMI). Daar waar onze...

28 aug 2019|VVT Nieuws

Bijeenkomst ‘Risicogestuurde brandveiligheid in de zorg’

In september 2019 vond de workshop Risicogestuurde brandveiligheid in de zorg plaats. Tijdens deze bijeenkomst zijn praktijkervaringen, samenwerkingen...

mooi voorbeeld

Brandveiligheid bij Zorgverlening Het Baken

meer informatie

Loket brandveilig leven

contactpersoon

Paulfoto