wonen

Brandveiligheid

Grootschalige calamiteiten zijn zeldzaam, maar als ze zich voordoen moet er direct en doelmatig worden gehandeld. De zorg voor bewoners en medewerkers staat daarbij voorop. Zorgorganisaties moeten zich daarom voorbereiden op eventuele calamiteiten. De Zorg Brandveilig , Brandwijzer en Ikmaakdezorgbrandveilig zijn hiervoor behulpzame instrumenten. Dit onderwerp biedt informatie over nieuwe ontwikkelingen, innovaties en praktijkvoorbeelden die kunnen helpen bij het vergroten van (het bewustzijn over) de brandveiligheid in een zorggebouw.

5 nov 2020|VVT Nieuws, Wonen

Webinar Corona en brandveiligheid

Voor alle zorgprofessionals die zich bezighouden met brandveiligheid of BHV, organiseert de Zorg Brandveilig op dinsdag 1 december 2020 van...

8 apr 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws, Wonen

Onderhoud en inspectie van brandmeldinstallaties tijdens de coronacrisis

De coronacrisis heeft ook gevolgen voor het onderhoud en de jaarlijkse inspectie en (her)certificering van brandmeldinstallaties (BMI). Daar waar onze...

mooi voorbeeld

Brandveiligheid bij Zorgverlening Het Baken

meer informatie

Loket brandveilig leven

contactpersoon

Paulfoto