wonen

Het scheiden van wonen en zorg en de hervormingsagenda van de langdurige zorg hebben stevige gevolgen voor de zorg- en woningmarkt. Steeds meer ouderen blijven zelfstandig wonen, verzorgingshuizen zijn aangepast naar andere woonzorgconcepten en de roep om nieuwe woonvormen tussen thuis en het verpleeghuis neemt toe. In dit thema aandacht voor vernieuwingen op het gebied van zorgvastgoed, wonen en de combinatie wonen, welzijn en zorg. Ook thema’s als duurzaamheid en brandveiligheid worden hier toegelicht.

28 mei 2020|VVT Nieuws, Wonen

Jaarverslag Waarborgfonds voor de Zorgsector gereed

Het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ) heeft haar jaarverslag van 2019 gepubliceerd. In dit bericht worden de belangrijkste onderwerpen kort besproken....

13 mei 2020|VVT Nieuws, Wonen

Aankomende jaren toenemend tekort aan verpleeghuisplekken

De komende 5 jaar komen er ongeveer 14.000 verpleeghuisplekken bij in Nederland. Dit blijkt uit onderzoek onder leden van ActiZ branchevereniging...