wonen

Het scheiden van wonen en zorg en de hervormingsagenda van de langdurige zorg hebben stevige gevolgen voor de zorg- en woningmarkt. Steeds meer ouderen blijven zelfstandig wonen, verzorgingshuizen kampen met leegstand en de roep om nieuwe vormen van beschut wonen neemt toe. In dit thema aandacht voor vernieuwingen op het gebied van zorgvastgoed, wonen en de combinatie wonen, welzijn, zorg.

14 dec 2017|Kwaliteit, VVT Nieuws, Wonen

Interview: Digitalisering in ouderenzorg vereist vooral cultuuromslag

Jeroen Kleinjan, voorzitter Raad van Bestuur van Carintreggeland en Maarten van Rixtel, Raad van Bestuur van Sensire geven...

6 dec 2017|VVT Nieuws, Wonen

Nieuwsbrief Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

Horeca en de zorg, is dat een goede match? Inspiratiedag langer thuis én zoals thuis met dementie. Afwegingskader voor ondersteuning particulier...