wonen

Steeds meer ouderen wonen langer zelfstandig thuis. De roep om nieuwe woonvormen tussen thuis en het verpleeghuis neemt toe. Tevens zijn er in de komende periode forse investeringen in de duurzaamheid van de gebouwen nodig. Ook is de verwachting dat er meer verpleeghuiszorg ontwikkeld moet worden om aan de groeiende vraag te voldoen. In dit thema is aandacht voor nieuws op het gebied van zorgvastgoed, duurzaamheid, nieuwe woonvormen, capaciteit verpleeghuiszorg, brandveiligheid en de combinatie wonen, welzijn en zorg.

13 okt 2020|VVT Nieuws, Wonen

Webinar 'Financiering gemeenschappelijke ruimte in woonzorgprojecten' 26 oktober

Dit najaar wordt vanuit ActiZ, Aedes, VNG en de Ministeries van VWS en BZK een reeks van vier gratis webinars georganiseerd over woonzorgvraagstukken...

6 okt 2020|VVT Nieuws, Wonen

Congres Duurzame Zorg 2020 – van e-bikes en plastics recyclen tot groene woonomgeving

Op 1 oktober vond het landelijke (online) congres Duurzame Zorg met bijna 1000 deelnemers uit de zorg plaats. Het congres is georganiseerd vanuit het...