wijkverpleging

De wijkverpleging richt zich op de lichamelijke gezondheidszorg, sociale redzaamheid, geestelijk welzijn en op de eigen woon- en leefomgeving van de cliënt. De wijkverpleging wordt uitgevoerd door wijkverpleegkundigen en verpleegkundigen (HBO of MBO) en verzorgenden. Zij werken samen met de huisarts en andere eerstelijnspartners, zoals bijvoorbeeld een wijkteam. Staat u al ingelogd? Dan ziet u alle artikelen wijkverpleging.

12 dec 2018|VVT Nieuws, Wijkverpleging

Afspraken rondom handtekening onder zorgplan: minder handtekeningen

ActiZ, V&VN, VWS, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en ZorgthuisNL hebben onlangs afspraken gemaakt over de handtekening onder het zorgplan voor de...

4 dec 2018|VVT Nieuws, Wijkverpleging

Vermindering administratieve lasten in de wijkverpleging

Wijkverpleegkundigen zijn binnenkort minder tijd kwijt aan het registreren van de verschillende zorgactiviteiten die ze verrichten....