wet- en regelgeving

1 okt 2019|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Handreiking Wzd voor zorgaanbieders beschikbaar

Deze handreiking vervangt de concept-handreiking die ActiZ via een directiemail op 18 juli 2019 hadden toegezonden....

12 aug 2019|Wet en regelgeving

Stand van zaken Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang (Wzd) treedt vanaf 1 januari 2020 in werking. De wet wordt samen met de Wet verplichte ggz de opvolger van de wet Bopz....

contactpersoon