wet- en regelgeving

AVG en privacywetgeving

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wil de privacy van burgers beschermen door regels te stellen aan de verwerking van persoonsgegevens. De AVG vervangt vanaf 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens. De andere wetgeving die regels bevatten over de verwerking van persoonsgegevens- zoals de Wgbo, de Wkkgz, de Wmo en de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg- blijven naast de AVG bestaan. Op deze pagina vindt u instrumenten die behulpzaam zijn bij het werken conform de AVG.

 

 

 

 

37

netwerk Privacy#HuisOpOrde

Wilt u lid worden van het netwerk? Meld u dan aan!


21 mei 2019|Ondernemerschap, VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Norm voor e-mailen in de zorg gepubliceerd

Mailen, we ontkomen er soms niet aan. Ook niet in de zorg. Maar zorgen we er dan voor dat we hierbij wel voldoen aan de wetgeving en dat het ook praktisch...

19 jul 2018|Wet en regelgeving, Ondernemerschap, VVT Nieuws

Wanneer wel en wanneer niet een verwerkersovereenkomst

Ter ondersteuning zijn 2 instrumenten/documenten ontwikkeld, de 'Handreiking 'verwerkersovereenkomsten: wat, wie, hoe, wanneer?' en een &lsquo...

Ga naar de presentaties en het filmpje van van de Zorg & ICT Beurs 2019

De AVG gaat 25 mei 2018 in: wel actie, maar geen reden tot paniek Lees de blog van Jacqueline Krabben, juridisch privacy specialist in de zorgsector

 

 

 

 

contactpersoon

gerelateerde onderwerpen

Er zijn geen onderwerpen gevonden.