wet- en regelgeving

Zorgorganisaties hebben te maken met zeer uiteenlopende wet- en regelgeving. ActiZ houdt actief de vinger aan de pols bij wetswijzigingen en nadere invulling van bijvoorbeeld de Wet langdurige zorg. We proberen noodzakelijke regels in de praktijk ook uitvoerbaar te houden en overbodige of belemmerende  regels zoveel als mogelijk te voorkomen.  Onder dit thema worden de meest actuele wetten genoemd waar ActiZ haar belangenbehartiging op richt.  

29 nov 2017|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Lagere eigen bijdrage langdurige zorg per 1 januari 2018

De eigen bijdrage in de langdurige zorg wordt met ingang van 1 januari 2018 verlaagd....

6 okt 2017|Jeugd Nieuws, Wet en regelgeving

Peuterspeelzalen worden kinderdagverblijven

De Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk die op 1 januari 2018 ingaat, regelt dat alle peuterspeelzalen kinderdagverblijven worden....