wet- en regelgeving

Zorgorganisaties hebben te maken met zeer uiteenlopende wet- en regelgeving. ActiZ houdt actief de vinger aan de pols bij wetswijzigingen en nadere invulling van bijvoorbeeld de Wet langdurige zorg. We proberen noodzakelijke regels in de praktijk ook uitvoerbaar te houden en overbodige of belemmerende  regels zoveel als mogelijk te voorkomen.  Onder dit thema worden de meest actuele wetten genoemd waar ActiZ haar belangenbehartiging op richt.  

19 nov 2019|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Ontwikkeling nieuw scholings- en examenmodel voor de herregistratie van verpleegkundigen

Afgelopen zomer hebben de MBO-Raad, V&VN, Brancheorganisaties Zorg (BoZ) en de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) de handen...

14 okt 2019|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Advies RVS over toekomst Wet BIG: bekwaamheid in de praktijk als uitgangspunt

De Raad Volksgezondheid & Samenleving heeft op verzoek van VWS een advies uitgebracht over de toekomstbestendigheid van de wet BIG....