wet- en regelgeving

Zorgorganisaties hebben te maken met zeer uiteenlopende wet- en regelgeving. ActiZ houdt actief de vinger aan de pols bij wetswijzigingen en nadere invulling van bijvoorbeeld de Wet langdurige zorg. We proberen noodzakelijke regels in de praktijk ook uitvoerbaar te houden en overbodige of belemmerende regels zoveel als mogelijk te voorkomen.  Onder dit thema worden de meest actuele wetten genoemd waar ActiZ haar belangenbehartiging op richt. Zoals ook de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) 

12 nov 2020|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Verzoek aan Tweede Kamer: verhoog aantal opleidingsplaatsen gz-psychologen

In een brief aan de Tweede Kamer verzoekt een brede...

6 nov 2020|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Verkenning toekomstbestendigheid Wet BIG

Minister van Ark heeft een lijn aangekondigd voor een verkenning naar de toekomstbestendigheid van de Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (Wet...