wet- en regelgeving

Zorgorganisaties hebben te maken met zeer uiteenlopende wet- en regelgeving. ActiZ houdt actief de vinger aan de pols bij wetswijzigingen en nadere invulling van bijvoorbeeld de Wet langdurige zorg. We proberen noodzakelijke regels in de praktijk ook uitvoerbaar te houden en overbodige of belemmerende regels zoveel als mogelijk te voorkomen.  Onder dit thema worden de meest actuele wetten genoemd waar ActiZ haar belangenbehartiging op richt. Zoals ook de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) 

19 aug 2020|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Kostenonderzoek NZa Beschikbaarheid (medische) vervolgopleidingen afgerond

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)heeft over de periode 2015-2018 een kostenonderzoek gedaan naar de beschikbaarheidsbijdrage voor de opleiding...

17 aug 2020|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Supporthelpdesk ouderengeneeskunde is het hele jaar beschikbaar

Verenso en ActiZ zijn blij dat de Supporthelpdesk...