wet- en regelgeving

Zorgorganisaties hebben te maken met zeer uiteenlopende wet- en regelgeving. ActiZ houdt actief de vinger aan de pols bij wetswijzigingen en nadere invulling van bijvoorbeeld de Wet langdurige zorg. We proberen noodzakelijke regels in de praktijk ook uitvoerbaar te houden en overbodige of belemmerende  regels zoveel als mogelijk te voorkomen.  Onder dit thema worden de meest actuele wetten genoemd waar ActiZ haar belangenbehartiging op richt.  

14 okt 2019|Wet en regelgeving

Advies RVS over toekomst Wet BIG: bekwaamheid in de praktijk als uitgangspunt

De Raad Volksgezondheid & Samenleving heeft op verzoek van VWS een advies uitgebracht over de toekomstbestendigheid van de wet BIG....

10 okt 2019|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Wetsvoorstel BIG II definitief van tafel

Uit de verkenning van Alexander Rinnooy Kan blijkt dat het draagvlak voor het wetsvoorstel inmiddels zo goed als verdwenen is....