wet- en regelgeving

Zorgorganisaties hebben te maken met zeer uiteenlopende wet- en regelgeving. ActiZ houdt actief de vinger aan de pols bij wetswijzigingen en nadere invulling van bijvoorbeeld de Wet langdurige zorg. We proberen noodzakelijke regels in de praktijk ook uitvoerbaar te houden en overbodige of belemmerende  regels zoveel als mogelijk te voorkomen.  Onder dit thema worden de meest actuele wetten genoemd waar ActiZ haar belangenbehartiging op richt.  

16 apr 2019|Pers, VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Zorgorganisaties pleiten voor uitstel Wet zorg en dwang

Verschillende branche- en beroepsorganisaties uiten in een gezamenlijke brief aan het ministerie van VWS hun zorgen over zowel de uitvoerbaarheid als...

15 apr 2019|Wet en regelgeving

Wet ‘Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding’ gaat in op 1 augustus 2019

Per 1 augustus treedt de wet in werking die een gedeeltelijk verbod van gezichtsbedekkende kleding in de openbare ruimte regelt....