werkgeverschap

Kanteling werktijden

Ruimte geven aan medewerkers en teams om samen met cliënten de juiste zorg op het juiste moment af te spreken en de gewenste werktijden hierop af te stemmen, dat is het uitgangspunt van De Kanteling Werktijden. Het proces om tot afspraken te komen, namelijk door een open dialoog binnen de organisatie zowel in teams als tussen teams en management en bestuur, is belangrijk voor een goed resultaat: tevreden werknemers die meer autonomie en meer balans tussen werk en privéleven ervaren.

 

In de CAO VVT 2014-2016 hebben cao-partijen de zeggenschap over de invulling van werktijden verschoven van de werkgever naar de werknemer/het team. Dit is in de opvolgende cao’s verankerd. In de cao is geregeld waar de werkgever en de werknemer dan wel de Ondernemingsraad in ieder geval een afspraak over moeten maken, maar meer kan natuurlijk ook. Hoe aan die afspraken invulling moet worden gegeven, bepalen zij samen. Dit is onderdeel van een ontwikkeling, waarin steeds meer de regie en de verantwoordelijkheid bij werknemers en teams zelf komt te liggen, bijvoorbeeld in zelforganiserende of zelfsturende teams.

28 sep 2017|VVT Nieuws

Extra ondersteuning bij kanteling werktijden met Werkbalans-tool

Extra ondersteuning bij kanteling werktijden met Werkbalans-tool...

contactpersoon

1-DSC_0872
A

Annemarie Velt-van Tilburg