werkgeverschap

HbH regeling en uitvoering

Hier vindt u informatie over de bestuurlijke afspraken tussen ActiZ, VWS, VNG en de vakbonden over de reële tarieven en de beloning van de hulp bij het huishouden. Wij informeren u over de voortgang van de gemaakte afspraken, onder meer in de gezamenlijk Regiegroep HbH en over de klachten(procedure) die thuiszorgaanbieders kunnen volgen om te ageren tegen te lage tarieven van gemeenten voor de HbH. Ook informatie over de cao-afspraken met de vakbonden over de aparte HbH regeling vindt u hier terug.  
De HbH rekentool is hier eveneens opgenomen die u ondersteunt bij een transparante onderbouwing van uw kosten en het overleg over het gemeentelijke HbH tarief.

21 jan 2020|Financiering, VVT Nieuws, Werkgeverschap

Gerechtshof bevestigt: CAO-VVT is leidend voor Wmo tarieven en indexatie

Vandaag heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak gedaan in een door Thuiszorg Gooi en Vechtstreek Services (TGVS) en ActiZ aangespannen...

6 nov 2018|Financiering, VVT Nieuws, Werkgeverschap

Extra geld voor gemeenten uit Fonds tekortgemeenten Wmo en Jeugd

Om gemeenten te compenseren voor de tekorten op het terrein van Wmo en Jeugd, is een Fonds tekortgemeenten ingesteld....

Rekentool onderbouwing tarief HbH en Individuele Begeleiding versie mei 2020

De rekentool heeft betrekking op hulp bij het huishouden (HbH) en sinds 2020 ook op individuele begeleiding. De rekentool is ontwikkeld in overleg tussen de VNG en ActiZ, VGN, Zorgthuisnl en GGZ Nederland. De rekentool wordt ieder jaar rond januari geactualiseerd in verband met wijzigingen in de cao’s. 

contactpersoon

Remco Rog

Er zijn geen onderwerpen gevonden.