werkgeverschap

FWG resultaatgerichte functiebeschrijvingen

Bij resultaatgericht werken gaat het om wat medewerkers bereiken in hun relatie met de cliënt. Zorgorganisaties richten zich op leveren van zorg met toegevoegde waarde voor de klant ofwel diensten waarvoor de klant waardering heeft. Samen met FWG heeft ActiZ deze visie vertaald in een nieuw format voor functiebeschrijvingen. De nieuwe set beschrijvingen past in de ontwikkelingen naar meer vraaggestuurde zorg waarbij een groter beroep wordt gedaan op vakmanschap en zelf-organiserend vermogen om cliënten te begeleiden. De set omvat een afspiegeling van alle functiecategorieën uit het FWG-systeem en kennen een generiek karakter.

De informatie onder dit onderwerp is grotendeels exclusief voor leden van ActiZ. Log in om alle informatie te zien.

Documenten

Geen nieuws beschikbaar.

contactpersoon

1-DSC_0162-002