werkgeverschap

De veranderingen in de zorg vragen om vernieuwing van arbeid en arbeidsvoorwaarden. Dit vereist een andere inrichting van organisaties, een andere invulling van arbeidsrelaties en leiderschap. Deze beweging vraagt om arbeidsvoorwaarden die recht doen aan de individuele wensen en een variabele inrichting van het werk faciliteren. ActiZ werkt daarom hard aan verdere modernisering van de cao en zich in voor een optimale aansluiting tussen opleidingen en de arbeidsmarkt. Onder dit thema vinden leden van ActiZ zowel beleids- en praktische informatie, zoals modellen en handreikingen.

Een deel van de informatie is alleen beschikbaar voor leden, die hiervoor kunnen inloggen.

6 jun 2018|Pers, VVT Nieuws, Werkgeverschap

Achterbannen ook akkoord: CAO VVT 2018-2019 definitief

Alle leden van de bij de cao-onderhandelingen betrokken partijen hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor de CAO VVT dat op 7 mei jl. werd...

22 mei 2018|Financiering, VVT Nieuws, Werkgeverschap

Hoe krijgt u grip op zorgvraag, personele inzet en budget?

ActiZ organiseert een marktontmoeting rondom tools en instrumenten die u ondersteunen bij het maken van keuzes over de relatie tussen zorgvraag,...