werkgeverschap

De veranderingen in de zorg vragen om vernieuwing van arbeid en arbeidsvoorwaarden. Dit vereist een andere inrichting van organisaties, een andere invulling van arbeidsrelaties en leiderschap. Deze beweging vraagt om arbeidsvoorwaarden die recht doen aan de individuele wensen en een variabele inrichting van het werk faciliteren. ActiZ werkt daarom hard aan verdere modernisering van de cao en zich in voor een optimale aansluiting tussen opleidingen en de arbeidsmarkt. Onder dit thema vinden leden van ActiZ zowel beleids- en praktische informatie, zoals modellen en handreikingen.

Een deel van de informatie is alleen beschikbaar voor leden, die hiervoor kunnen inloggen.

30 jul 2018|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Tournee landelijke arbeidsmarktcampagne verlengd

De de tournee van de landelijke campagne IK ZORG wordt met 8 weken verlengd....

26 jul 2018|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Tekst CAO VVT 2018-2019 nu digitaal beschikbaar

De CAO VVT 2018-2019 tekst is inmiddels uitgewerkt en aangemeld bij het ministerie van SZW. Voor deze cao wordt een algemeen verbindend verklaring aangevraagd,...