werkgeverschap

De veranderingen in de zorg vragen om vernieuwing van arbeid en arbeidsvoorwaarden. Dit vereist een andere inrichting van organisaties, een andere invulling van arbeidsrelaties en leiderschap. Deze beweging vraagt om arbeidsvoorwaarden die recht doen aan de individuele wensen en een variabele inrichting van het werk faciliteren. ActiZ werkt daarom hard aan verdere modernisering van de cao en zich in voor een optimale aansluiting tussen opleidingen en de arbeidsmarkt. Onder dit thema vinden leden van ActiZ zowel beleids- en praktische informatie, zoals modellen en handreikingen.

Een deel van de informatie is alleen beschikbaar voor leden, die hiervoor kunnen inloggen.

14 okt 2019|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Onderwijs op maat: al vier VVT-leereenheden goedgekeurd voor mbo-certificaat

In een landelijk project wordt toegewerkt naar een civiel effect voor deze leereenheden, zodat wanneer een medewerker een leereenheid heeft afgerond,...

11 okt 2019|VVT Nieuws, Werkgeverschap

IK ZORG. Vanaf 14 oktober op televisie

Aandacht, waardering en begrip voor zorgprofessionals en voor werken in de zorg realiseren. Dat is het doel van de campagne IK ZORG. De afgelopen...