werkgeverschap

Uitgelicht: Q&A Arbeidsrelatie en corona

De veranderingen in de zorg vragen om vernieuwing van arbeid en arbeidsvoorwaarden. Dit vereist een andere inrichting van organisaties, een andere invulling van arbeidsrelaties en leiderschap. Deze beweging vraagt om arbeidsvoorwaarden die recht doen aan de individuele wensen en een variabele inrichting van het werk faciliteren. ActiZ werkt daarom hard aan verdere modernisering van de cao en zich in voor een optimale aansluiting tussen opleidingen en de arbeidsmarkt. Onder dit thema vinden leden van ActiZ zowel beleids- en praktische informatie, zoals modellen en handreikingen.

Een deel van de informatie is alleen beschikbaar voor leden, die hiervoor kunnen inloggen.

8 jul 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Functiegerichte opleidingen VVT worden Opleidingen op Maat

ActiZ en andere werkgevers- en werknemersorganisaties in de VVT hebben besloten dat de functiegerichte opleidingen vanaf het schooljaar 2020-2021 gefaseerd...

6 jul 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Update NOW-2 regeling

Een werkgever die minimaal 20 procent omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij UWV voor een tijdvak...