werkgeverschap

De veranderingen in de zorg vragen om vernieuwing van arbeid en arbeidsvoorwaarden. Dit vereist een andere inrichting van organisaties, een andere invulling van arbeidsrelaties en leiderschap. Deze beweging vraagt om arbeidsvoorwaarden die recht doen aan de individuele wensen en een variabele inrichting van het werk faciliteren. ActiZ werkt daarom hard aan verdere modernisering van de cao en zich in voor een optimale aansluiting tussen opleidingen en de arbeidsmarkt. Onder dit thema vinden leden van ActiZ zowel beleids- en praktische informatie, zoals modellen en handreikingen.

Een deel van de informatie is alleen beschikbaar voor leden, die hiervoor kunnen inloggen.

13 jun 2019|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Subsidieregeling stimuleert investering in taal op de werkvloer

Vanaf 1 juni 2019 kunnen werkgevers een aanvraag doen voor de subsidieregeling Tel Mee Met Taal....

3 jun 2019|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Kamer positief over opleiden op maat

Tweede Kamer in AO Arbeidsmarkt op 29 mei kritisch over berichtgeving VWS, positief over opleiden op maat....