ondernemerschap

Regeldruk

Voor veel medewerkers in de zorg is regeldruk een dagelijkse bron van frustratie. Dit gaat ten koste van tijd voor de cliënt en vermindert het werkplezier. Samen met de andere cao-partijen, heeft ActiZ afspraken gemaakt om deze regeldruk te verminderen. We organiseren daarom schrapsessies voor organisaties, onder leiding van Vilans. Maar we moeten er ook voor zorgen dat er minder regels van buitenaf worden opgelegd. ActiZ maakt zich daarom sterk voor een zorgstelsel waarin de cliënt centraal staat, met minder en eenduidige regels en waarin medewerkers ruimte en vertrouwen krijgen om cliëntgerichte zorg te bieden.

11 jun 2020|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Administratieve lasten kosten verpleeghuiszorg 25.000 fte

Inspanningen om de regeldruk in de langdurige zorg aan te pakken leiden nog niet tot het gewenste resultaat.  Medewerkers in verpleeghuizen zijn...

30 sep 2019|Kwaliteit, Ondernemerschap, VVT Nieuws

Opbrengsten schrapsessies over pgb

Het digitale boekje ‘Ontregel het persoonsgebonden budget’ bevat de eerste 10 gedragen acties die nu direct al in de uitvoering...

meer informatie

Toolkit 'Minder papier, meer tijd voor zorg'

contactpersoon

1-DSC_0862

gerelateerd onderwerp