ondernemerschap

Om het voor zorgaanbieders mogelijk te maken om de zorg die zij leveren meer af te stemmen op wat de cliënt nodig heeft, zijn er verschillende randvoorwaarden nodig. Dat zijn bijvoorbeeld wet- en regelgeving die ruimte geeft voor maatschappelijk ondernemerschap, goede informatie voor de eigen bedrijfsvoering, helderheid over mededinging en samenwerking.

5 jul 2018|Ondernemerschap, VVT Nieuws, Wonen

Drie subsidieregelingen 'in de maak'

Het Ministerie van VWS heeft drie nieuwe subsidieregelingen ‘in de maak’: de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET), ‘VIPP-Care’...

5 jul 2018|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Doe mee en teken voor ZEKER!

Ook in uw organisatie worden gevoelige gegevens verwerkt en uitgewisseld. Veilig en verantwoord omgaan met deze gegevens is van groot belang....

aanmelden-actiz-benchmark-zorg