kwaliteit

Personeelssamenstelling

De Stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg heeft normen vastgesteld voor een verantwoorde personeelssamenstelling in verpleeghuizen. Deze normen zijn in januari 2019 door het Zorginstituut Nederland opgenomen in het register. De sleutel voor de goede zorg in verpleeghuizen ligt niet in één kwantitatieve norm, maar bij een verantwoorde personeelssamenstelling, afgestemd op de behoeften van de bewonersgroep. Zorgorganisaties publiceren jaarlijks gegevens over hun eigen verantwoorde personeelssamenstelling. ActiZ faciliteert haar leden hierbij.

Documenten

26 jun 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Nieuwe deadline aanlevering kwaliteitsgegevens verpleeghuiszorg 2019

Op 23 juni j.l. heeft de Stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg de nieuwe deadline voor aanlevering kwaliteitsindicatoren en kernfactoren...

7 jan 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Aanleverperiode kwaliteitsindicatoren en kernfactoren personeelssamenstelling verpleeghuiszorg 2019 van start

De aanleverperiode voor de indicatoren basisveiligheid en kernfactoren personeelssamenstelling verpleeghuiszorg van meetjaar 2019 is gestart. Van 7...

contactpersoon

Lotte Vlaar