kwaliteit

Mentaal welbevinden

Goede zorg sluit aan bij de persoon van de cliënt. Zin, identiteit en (mentaal) welbevinden zijn daarin de ankerpunten. Wat geeft het leven zin, wat heeft prioriteit als we met beperkingen te maken krijgen? Hoe gaat ons levensverhaal verder? Aandacht voor mentaal welbevinden geeft ruimte aan wat er toe doet, nodigt uit tot echt contact en verlicht in veel gevallen de zorg(vraag).
ActiZ stimuleert de aandacht voor mentaal welbevinden als het hart van goede zorg.

3 jul 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Veranderingen meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld (waaronder ouderenmishandeling)...

5 okt 2017|Kwaliteit, VVT Nieuws, Zorg

Kwaliteitskader palliatieve zorg

Op 3 oktober is het ‘Kwaliteitskader Palliatieve zorg NL’  uitgebracht....

mooi voorbeeld

Groene initiatieven ondersteunen kwaliteit van leven.

contactpersoon

1-DSC_0911

Gerdienke Ubels