kwaliteit

Kwaliteitskader wijkverpleging

ActiZ heeft in samenwerking met de landelijke partijen BTN, de Nederlandse Patiëntenfederatie, V&VN en ZN een richtinggevend kwaliteitskader voor de wijkverpleging ontwikkeld. Het kwaliteitskader omschrijft wat elke cliënt mag verwachten van wijkverpleging. In juni 2018 is het Kwaliteitskader Wijkverpleging officieel opgenomen in het register van Zorginstituut Nederland. Tot in 2019 werken alle partijen eensgezind verder aan Hoofdstuk 8 van het kwaliteitskader: nieuwe uitkomstindicatoren om de kwaliteit van deze zorg te kunnen meten.

19 mrt 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws, Zorg

Meetperiode PREM Wijkverpleging verlengd

De afgelopen dagen worden ActiZ en Zorgthuisnl veelvuldig gebeld door zorgaanbieders vanwege het coronavirus. Veel vragen die gesteld worden...

3 mrt 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws, Zorg

Werving teams voor deelname aan project ‘Samen Beslissen’ in de wijkverpleging

In het hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging zijn afspraken gemaakt over onder andere de kwaliteitsontwikkeling. Een van de afspraken richt zich...

contactpersoon

Suzanne Veen4K