kwaliteit

Kwaliteitskader wijkverpleging

ActiZ heeft in samenwerking met de landelijke partijen BTN, de Nederlandse Patiëntenfederatie, V&VN en ZN een richtinggevend kwaliteitskader voor de wijkverpleging ontwikkeld. Het kwaliteitskader omschrijft wat elke cliënt mag verwachten van wijkverpleging. In juni 2018 is het Kwaliteitskader Wijkverpleging officieel opgenomen in het register van Zorginstituut Nederland. Tot in 2019 werken alle partijen eensgezind verder aan Hoofdstuk 8 van het kwaliteitskader: nieuwe uitkomstindicatoren om de kwaliteit van deze zorg te kunnen meten.

27 jul 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws, Zorg

Update PREM Wijkverpleging

Op 18 juni 2020 hebben wij u geïnformeerd over de PREM-meting in 2020. Iedere zorgorganisatie van wijkverpleging is verplicht om een PREM-meting...

18 jun 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws, Zorg

Meting PREM Wijkverpleging in 2020 en 2021

Op 16 april heeft de stuurgroep kwaliteitskader wijkverpleging zorgorganisaties bericht...

contactpersoon

Suzanne Veen4K