financiering

Een goede financiering van de zorg is een belangrijke randvoorwaarde voor cliëntgerichte, veilige en betaalbare zorg. ActiZ zet zich binnen de diverse stelsels in voor gerichte bekostiging, beperking van administratieve lasten, ruimte voor maatwerk en cliëntvolgende financiering. Ook is aandacht voor alternatieve vormen van financiering.

16 apr 2019|Financiering, VVT Nieuws

Jaarverslag WFZ: garantievolume 2018 laag, aanvragen nemen toe

Een forse daling ten opzichte van vorig jaar, maar er lijkt wel een opgaande lijn te zijn ingezet, gelet op het aantal aanvragen....

15 apr 2019|Financiering, Kwaliteit, VVT Nieuws

Advies NZa bekostiging verpleeghuiszorg

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft het ministerie van VWS een...