financiering

Een goede financiering van de zorg is een belangrijke randvoorwaarde voor cliëntgerichte, veilige en betaalbare zorg. ActiZ zet zich binnen de diverse stelsels in voor gerichte bekostiging, beperking van administratieve lasten, ruimte voor maatwerk en cliëntvolgende financiering. Ook is aandacht voor alternatieve vormen van financiering.

28 mei 2020|Financiering, VVT Nieuws

Opnieuw meer onzekerheid in financiering verpleeghuiszorg

De gesprekken tussen het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland en ActiZ over de bekostiging en contractering in de verpleeghuiszorg zijn spaak...

26 mei 2020|Financiering, VVT Nieuws

CIZ maatregel Wlz-registratie V&V stopt

Begin april startte het CIZ met een tijdelijke aanpassing van de procedure voor indicatiestelling voor de Wet langdurige zorg V&V, ten gevolge van...