financiering

Een goede financiering van de zorg is een belangrijke randvoorwaarde voor cliëntgerichte, veilige en betaalbare zorg. ActiZ zet zich binnen de diverse stelsels in voor gerichte bekostiging, beperking van administratieve lasten, ruimte voor maatwerk en cliëntvolgende financiering. Ook is aandacht voor alternatieve vormen van financiering.

17 nov 2020|Financiering, VVT Nieuws

Kamer: Financiering samenwerking in de wijk onvoldoende

Tijdens het algemeen overleg van 11 november deelde de Tweede Kamer de zorgen van ActiZ over het beter financieren van samenwerking in de ouderenzorg....

17 nov 2020|Financiering, VVT Nieuws

Onderzoek bekostiging beademingszorg

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft signalen ontvangen dat de tarieven van de toeslagen voor beademingszorg niet toereikend zouden zijn....