financiering

Een goede financiering van de zorg is een belangrijke randvoorwaarde voor cliëntgerichte, veilige en betaalbare zorg. ActiZ zet zich binnen de diverse stelsels in voor gerichte bekostiging, beperking van administratieve lasten, ruimte voor maatwerk en cliëntvolgende financiering. Ook is aandacht voor alternatieve vormen van financiering.

7 sep 2020|Financiering, VVT Nieuws

Aanleveren extra plannen Wlz-zorginkoop voor 1 november

Zorgaanbieders kunnen de extra plannen voor de Wlz-zorginkoop 2021 uiterlijk 1 november 2020 bij het zorgkantoor indienen. De extra plannen kunnen leiden...

4 aug 2020|Financiering, VVT Nieuws

Infographic Tijdlijn Wlz inkoop 2021 beschikbaar

De Infographic met de tijdlijn rond de Wlz inkoop 2021 is beschikbaar. In de Infographic zijn belangrijke data over de kwaliteitsuitvraag, de reguliere...