financiering

Een goede financiering van de zorg is een belangrijke randvoorwaarde voor cliëntgerichte, veilige en betaalbare zorg. ActiZ zet zich binnen de diverse stelsels in voor gerichte bekostiging, beperking van administratieve lasten, ruimte voor maatwerk en cliëntvolgende financiering. Ook is aandacht voor alternatieve vormen van financiering.

21 feb 2018|Financiering

Doorlooptijden en te lichte indicaties Wlz

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) heeft de doorlooptijden voor het afgeven van een Wlz indicatiebesluit eind maart 2018 naar verwachting weer...

25 jan 2018|Financiering, VVT Nieuws

NZa publiceert resultaten Kostenonderzoek langdurige zorg

De NZa heeft de resultaten van het kostenonderzoek langdurige zorg gepubliceerd. Daarmee is een belangrijke stap gezet op weg naar de herijking van...