financiering

Een goede financiering van de zorg is een belangrijke randvoorwaarde voor cliëntgerichte, veilige en betaalbare zorg. ActiZ zet zich binnen de diverse stelsels in voor gerichte bekostiging, beperking van administratieve lasten, ruimte voor maatwerk en cliëntvolgende financiering. Ook is aandacht voor alternatieve vormen van financiering.

1 aug 2019|Financiering, VVT Nieuws

Correctie Wlz inkoopkader 2020

De correcties betreffen de onderwerpen ‘planning is realisatie’ en het gemotiveerd afwijken bij daling ziekteverzuim....

31 jul 2019|Financiering, Kwaliteit, VVT Nieuws

Addendum Langdurige Zorg Thuis en Wlz-inkoopgesprekken

Volgens dit Addendum moeten zorgorganisaties die Wlz-zorg leveren voor 1 juli 2019 op bij hen passende en toegankelijke manier openbaar gemaakt hebben...