financiering

Een goede financiering van de zorg is een belangrijke randvoorwaarde voor cliëntgerichte, veilige en betaalbare zorg. ActiZ zet zich binnen de diverse stelsels in voor gerichte bekostiging, beperking van administratieve lasten, ruimte voor maatwerk en cliëntvolgende financiering. Ook is aandacht voor alternatieve vormen van financiering.

4 aug 2020|Financiering, VVT Nieuws

Infographic Tijdlijn Wlz inkoop 2021 beschikbaar

De Infographic met de tijdlijn rond de Wlz inkoop 2021 is beschikbaar. In de Infographic zijn belangrijke data over de kwaliteitsuitvraag, de reguliere...

4 aug 2020|Financiering, VVT Nieuws

Portaal open voor aanlevering tussentijdse realisatie kwaliteitsbudget 2020

Zorgaanbieders moeten de tussentijdse realisatie van het kwaliteitsbudget 2020 over de eerste helft 2020 aanleveren vóór 1 september....