financiering

Een goede financiering van de zorg is een belangrijke randvoorwaarde voor cliëntgerichte, veilige en betaalbare zorg. ActiZ zet zich binnen de diverse stelsels in voor gerichte bekostiging, beperking van administratieve lasten, ruimte voor maatwerk en cliëntvolgende financiering. Ook is aandacht voor alternatieve vormen van financiering.

29 nov 2019|Financiering, VVT Nieuws

Abonnementstarief Wmo. Wat betekent dit voor u als zorgaanbieder?

Per 1 januari 2020 wordt het abonnementstarief, een vast tarief voor de eigen bijdragen aan voorzieningen Wmo, definitief van kracht. De wetswijziging...

25 nov 2019|Financiering, VVT Nieuws

Wlz-tarieven overheveling mobiliteitshulpmiddelen en roerende voorzieningen aangepast

Vanaf 1 januari 2020 komen mobiliteitshulpmiddelen en roerende voorzieningen voor cliënten die verblijven in een instelling altijd ten...