financiering

Een goede financiering van de zorg is een belangrijke randvoorwaarde voor cliëntgerichte, veilige en betaalbare zorg. ActiZ zet zich binnen de diverse stelsels in voor gerichte bekostiging, beperking van administratieve lasten, ruimte voor maatwerk en cliëntvolgende financiering. Ook is aandacht voor alternatieve vormen van financiering.

11 jun 2019|Financiering, VVT Nieuws

Middelen Waardigheid en Trots in tarief 2020

ActiZ heeft er altijd voor gepleit deze gelden op te nemen in het tarief om het aantal geldstromen te verminderen en vindt opnemen in het tarief dan...

5 jun 2019|Financiering, VVT Nieuws

Herijking Wlz-tarieven per 2020

In dit bericht leest u meer over de effecten van de herijking en de compensatieregeling....