financiering

Een goede financiering van de zorg is een belangrijke randvoorwaarde voor cliëntgerichte, veilige en betaalbare zorg. ActiZ zet zich binnen de diverse stelsels in voor gerichte bekostiging, beperking van administratieve lasten, ruimte voor maatwerk en cliëntvolgende financiering. Ook is aandacht voor alternatieve vormen van financiering.

6 jun 2018|Financiering, VVT Nieuws

Wlz-inkoopbeleid 2019 gepubliceerd

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft op 1 juni de Aanvulling 2019 Inkoopkader voor de Wet langdurige zorg (Wlz) gepubliceerd....

23 mei 2018|Financiering, VVT Nieuws

Oplossing zorgval ouderen met Wlz-zorg thuis

Ouderen met Wlz-zorg thuis kunnen vanaf 1 juli 2018 extra zorg ontvangen, zo schrijft minister De Jonge aan de Tweede Kamer....