financiering

Een goede financiering van de zorg is een belangrijke randvoorwaarde voor cliëntgerichte, veilige en betaalbare zorg. ActiZ zet zich binnen de diverse stelsels in voor gerichte bekostiging, beperking van administratieve lasten, ruimte voor maatwerk en cliëntvolgende financiering. Ook is aandacht voor alternatieve vormen van financiering.

10 okt 2018|Financiering, VVT Nieuws

Landelijke budget Wlz 2018 en 2019 definitief

Minister De Jonge van VWS heeft het Wlz definitieve budget 2018 en het budgettair kader voor Wlz 2019 bekendgemaakt....

9 okt 2018|Financiering, VVT Nieuws, Wijkverpleging, Zorg

Doorbraak: financiering voor geestelijke verzorging thuis

Mensen die thuis wonen en geconfronteerd worden met zingevingsvragen –bijvoorbeeld bij ziekte, ouder worden en sterven– kunnen binnenkort...